latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-11-10 11:19:48.0

Бројне могућности за плаћање DinaCard картицом без провизије

Народна банка Србије подсећа грађане да је национална DinaCard картица једина платна картица у Србији којом је на шалтерима Управе за трезор Министарства финансија могуће без провизије измирити обавезе по основу:

  • пореза на имовину физичких лица, 
  • годишњег пореза на доходак грађана, 
  • пореза на промет моторних возила, 
  • пореза на доходак грађана на приход од пољопривреде и шумарства, и 
  • доприноса за обавезно социјално осигурање пољопривредника.

На шалтерима Управе за трезор, DinaCard картицом могу се, уз ниске провизије, измирити и све друге обавезe по основу јавних прихода и обавеза према корисницима јавних средстава, како онима који имају подрачуне у Управи за трезор, тако и онима који имају рачуне у пословним банкама. DinaCard картицом се могу платити рачуни за електричну енергију, рачуни предузећа ЈКП „Инфостан технологије” – Београд, ЈКП „Информатика” – Нови Сад, ЈКП „Обједињена наплата” –Ниш, Јавно-стамбено предузеће „Крагујевац”, „Телеком Србија а.д.” – Београд, рачуни jавних градско-стамбених и комуналних предузећа по градовима широм Србије, рачуни школских и предшколских установа и др.

Поменуте обавезе могу се измирити класичним дебитним и кредитним DinaCard картицама, као и картицама из специјалних и кобрендираних програма, као што су PostCard, чековна картица банке Поштанска штедионица, DinaCard DIS Комерцијалне банке и Аman A plus, картица Credit Agricole банке.

Кабинет гувернера