latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-11-10 16:20:17.0

Народна банка Србије позива на одговорно поступање и извештавање ради очувања стабилности финансијског система

Поводом натписа у медијима о наводном упаду Бије у Комерцијалну банку а. д. Београд (Банка), истичемо да, независно од евентуалних активности других државних органа и институција, Народна банка Србије континуирано обавља своју надзорну функцију, пре свега, у циљу заштите интереса депонената и обезбеђења стабилности финансијског система. 

С тим у вези, наводимо да финансијску позицију Банке тренутно карактерише изнадпросечна ликвидност и капитализованост, уз један од највећих периодичних финансијских резултата у банкарском сектору. 

Такође, истичемо да одговорно поступање мора бити задатак свих – Народне банке Србије, других државних органа и институција, и посебно медија. Тенденциозно актуелизовање информација из прошлости које немају повод у садашњим дешавањима може довести у питање поверење у стабилност читавог финансијског система. Самим тим, непотпуне и непрецизне, а посебно непроверене и паушалне информације штете свима, нарочито када се за тренутак објављивања оваквих информација одабере период око Недеље штедње, а последице у крајњем исходу увек трпе сви грађани.

Кабинет гувернера