latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-11-13 11:51:45.0

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у октобру

Девизне резерве Народне банке Србије на крају октобра износиле су 10.760,4 милиона евра, чиме се обезбеђује покривеност новчане масе M1 од 210 одсто и више од шест месеци увоза робе и услуга. То је двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама. Бруто девизне резерве у октобру су повећане за 124,8 милиона евра у односу на крај претходног месеца.

Нето девизне резерве (укупне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају октобра износиле су 9.035,0 милиона евра, што је за 140,0 милиона евра више него на крају септембра и представља њихов највиши ниво од 2000. године.

Повећању девизних резерви у октобру допринеле су готово све категорије, у највећој мери прилив по основу интервенција Народне банке Србије куповином девиза на међубанкарском девизном тржишту (45 милиона евра). Поред тога, приливи по основу донација, управљања девизним резервама, као и нето прилив девиза по другим основима (укупно 71,1 милион евра), вишеструко су надмашили једину категорију која је деловала у смеру смањења девизних резерви – нето раздужење државе по основу кредита и сервисирања старе девизне штедње (укупно 27,5 милиона евра). Позитиван ефекат на девизне резерве (36,2 милиона евра) имала су и повољна кретања међувалутних односа на међународном финансијском тржишту.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у октобру износио је 657,8 милиона евра и био је за 77,8 милиона мањи него у претходном месецу. У првих десет месеци ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 5.102,7 милиона евра.

У октобру је вредност динара према евру била готово непромењена, а Народна банка Србије је у том месецу интервенисала на међубанкарском девизном тржишту куповином 15 милиона евра како би ублажила прекомерне краткорочне осцилације курса.

Кабинет гувернера