latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-12-01 15:35:07.0

Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама у новембру

У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у новембру, за 22 радна дана, реализовано је укупно 17,9 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 4,3 милиона, или 23,8%, чине налози за плаћање у клирингу, а 13,6 милиона, или 76,2%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 813.509, од чега је 619.798 просечан број плаћања у RTGS систему, а 193.710 просечан број плаћања у клирингу.

Вредност промета у RTGS систему износила је 4.574,6 милијарди динара, а вредност промета у клирингу 35,4 милијарде динара, или 0,8% укупне вредности. Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 207,9 милијарди динара, а просек вредности промета у клирингу 1,6 милијарди динара.

Током 12.285 минута продукције RTGS система и клиринг система није било застоја, те је расположивост система била 100%.

У систему међубанкарског и међународног клиринга у девизама, који има 21 учесника, реализовано је укупно 4.963 плаћања, у вредности од 35.631.137,30 евра. Наведени систем је радио без застоја, па је расположивост износила 100%.

Кабинет гувернера