latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-12-07 14:27:31.0

Народна банка Србије све извештаје подноси Народној скупштини у предвиђеним роковима

Поводом неистина које су на седници Народне скупштине Републике Србије изнели поједини посланици, Народна банка Србије обавештава јавност да је све прописане извештаје у протеклих пет година, у време мандата гувернера Јоргованке Табаковић, Народној скупштини доставила и доставља у предвиђеним роковима.

Ове године извештаји Народној скупштини, по примерак за сваку посланичку групу, достављени су 29. јуна и јавно су разматрани на седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.
 
Подсећамо на то да Народна банка Србије, најкасније до 30. јуна наредне године, подноси Народној скупштини годишњи извештај о монетарној политици, уз образложење свих фактора који су утицали на спровођење те политике. Такође, најкасније до 30. септембра текуће године, подноси Народној скупштини полугодишњи извештај о монетарној политици. Ови извештаји садрже податке и анализе о стратегији монетарне политике, макроекономским кретањима, о утврђеној, спроведеној и планираној монетарној политици.

Народна банка Србије, најкасније до 30. јуна наредне године, подноси Народној скупштини годишњи извештај о свом пословању и резултатима рада. Најкасније до 30. јуна наредне године, Народна банка Србије подноси Народној скупштини и годишњи извештај о стабилности финансијског система.

Кабинет гувернера