latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2018-01-03 14:20:18.0

Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за децембар

У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у децембру, за 21 радни дан, реализовано је укупно 18,9 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 4 милиона односно 21% чине налози за плаћање у клирингу, а 14,9 милиона односно 79% – налози за плаћање у RTGS систему. Просечно се дневно реализовало 899.122 плаћања, од чега је 710.147 просечан број плаћања у RTGS систему, а 188.975 просечан број плаћања у клирингу.

Вредност промета у RTGS систему износила је 4.326,3 милијарде динара, а вредност промета у клирингу 35,9 милијарди динара, односно 0,8% укупне вредности.

Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 206,0 милијарди динара, а просек вредности промета у клирингу 1,7 милијарди динара.

Током 11.775 минута продукције RTGS система и клиринг система није било застоја, те је расположивост система била 100%.

У систему међубанкарског и међународног клиринга у девизама, са 21 учесником, реализовано је укупно 5.402 плаћања, у вредности од 50.391.260,00 евра. Наведени систем је радио без застоја, па је расположивост износила 100%.

Кабинет гувернера