latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

22.02.2018.

Плаћање DinaCard картицама уз све предности плаћања чеком

Народна банка Србије обавештава грађане да је Банка Поштанска штедионица, као највећи издавалац DinaCard картица, на иницијативу и у сарадњи с Народном банке Србије, за своје кориснике увела погодност плаћања дебитним DinaCard картицама на рате без накнаде и камате. Плаћање на рате овом картицом има све предности плаћања чековима, али је знатно брже и једноставније – нема чекања на каси и временски захтевног исписивања чекова, као ни лимита потрошње по чеку. Другим речима, овај јединствени сервис представља савремену, електронску замену за чек. Број рата одређује сам корисник приликом куповине (од једне рате до шест месечних рата), а прва рата доспева на наплату за 30 дана, и све то без камате и накнада.

Плаћање DinaCard дебитним картицама Поштанске штедионице на рате реализовано је на иницијативу Народне банке Србије и националног картичног система DinaCard, у жељи да се изађе у сусрет потребама домаћих корисника платних картица и трговаца, као и да се пружи производ који би имао све предности чека, а једноставност коришћења платне картице.

Банка Поштанска штедионица је наведену услугу омогућила за све своје већ издате PostCard картице, а трговински ланци у којима се она већ може користити су „Ђак”, „Матис” и „Техноманија”, при чему ће ускоро иста услуга бити доступна и у другим великим трговинским ланцима у земљи. На сајту Банке Поштанска штедионица редовно ће бити ажуриран списак нових продајних места на којима ће моћи да се користи ова услуга, а трговци с којима банка буде потписала уговор о пружању услуге плаћања на рате без камате имаће на својим интернет страницама и продајним местима одговарајуће обавештење.

Ова услуга куповине на рате представља изузетну погодност за кориснике DinaCard картица Банке Поштанска штедионица, јер се приликом плаћања на рате не резервишу средстава на текућем рачуну, већ се рачун задужује с датумом доспећа рате, када корисник треба да обезбеди средства за наплату рате. Укупан износ задужења за плаћање DinaCard картицама на рате може бити до пуног месечног износа зараде или пензије. Као што је већ наведено, овај сервис се односи и на већ постојеће DinaCard картице Банке Поштанска штедионица, и на новоиздате.

За више информација о DinaCard систему посетите www.dinacard.nbs.rs,  а за додатне информације о самом производу www.posted.co.rs/postcard.html.

Кабинет гувернера