latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2018-02-23 11:26:59.0

Резултати јануарске анкете о инфлационим очекивањима

Према резултатима јануарске анкете, краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде наставила су да се крећу у границама циља (3 ± 1,5%).

Финансијски сектор и привреда очекују да ће инфлација за годину дана унапред износити 3,0%, односно да ће се у јануару 2019. налазити тачно на централној вредности циља Народне банке Србије.
Средњорочна инфлациона очекивања (за јануар 2020) такође се налазе у границама циља, и износе 3,0% код привреде и 3,5% код финансијског сектора.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно, месечно, извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва.

Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници  Народне банке Србије у одељку Публикације, а одговарајуће временске серије у одељку Статистика.

Кабинет гувернера