latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

28.02.2018.

Главна операција, реверзна репо трансакција на аукцији 28. фебруара

Народна банка Србије организовала је 28. фебруара 2018. године 9. аукцију хартија од вредности на којој је репо продавала благајничке записе Народне банке Србије са рочношћу трансакције од 7 дана, по методи варијабилне – вишеструке каматне стопе.

Постигнути су следећи резултати: Укупна куповна цена продатих хартија од вредности износила је 16.750 милиона динара, а укупна реоткупна цена 16.758 милиона динара. Највиша прихваћена каматна стопа (гранична каматна стопа) износила је 2,59%, најнижа прихваћена каматна стопа 2,52%, а просечна пондерисана каматна стопа по којој су хартије од вредности продаване износила је 2,55%. На аукцији је учествовалo 12 банaка.

Кабинет гувернера