latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

02.04.2018.

Кретање економске и спољнотрговинске активности

У јануару и фебруару, индустријска производња већа је за 6,9% него у истом периоду претходне године, пре свега захваљујући расту прерађивачке индустрије од 8,0%. Раст је забележен у 21 од 24 области прерађивачке индустрије, а највећи позитиван допринос потекао је од производње хемијских производа, основних метала, грађевинског материјала, пића и металних производа. Производња индустрије у фебруару била је већа за 3,3% него у истом месецу 2017, захваљујући расту у прерађивачком сектору од 4,7% и сектору снабдевања електричном енергијом, гасом и паром од 3,7%.

Промет у трговини на мало у два месеца 2018. реално је већи за 4,5%, а у фебруару за 2% већи него у истом периоду претходне године.

Према подацима Републичког завода за статистику, у јануару и фебруару робни извоз, изражен у еврима, већи је за 13,8%, а увоз за 16,8% него у истим месецима претходне године, пре свега услед већих набавки опреме и сировина за потребе индустрије.

Кабинет гувернера