latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

02.04.2018.

Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама у марту

У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у марту, за 22 радна дана, реализована су 18,3 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 4 милиона, или 21,9%, чине налози за плаћање у клирингу, а 14,3 милиона, или 78,1%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 833.418, од чега је 651.015 просечан број плаћања у RTGS систему, а 182.402 просечан број плаћања у клирингу.

Вредност промета у RTGS систему износила је 4.389,4 милијарде динара, а вредност промета у клирингу 31,9 милијарди динара, или 0,7% укупне вредности.
Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 199,5 милијарди динара, а просек вредности промета у клирингу 1,4 милијарде динара.

Током 12.270 минута продукције RTGS система и клиринг система није било застоја, те је расположивост система била 100%.

У систему међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама, који има 20 учесника, реализовано је укупно 4.533 плаћања, у вредности од 34.720.409,84 евра. Наведени систем је радио без застоја, па је расположивост износила 100%.

Кабинет гувернера