latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

04.04.2018.

Заштита од девизног ризика – улагање у извесност пословања

Народна банка Србије је, у сарадњи с Привредном комором Србије, поново покренула иницијативу за развој тржишта инструмената заштите од девизног ризика с циљем да помогне предузећима да унапреде извесност свог пословања.

Девизни курс је тржишна категорија на коју утиче велики број фактора из домаћег и међународног окружења. Осцилације динара према другим валутама могу да изложе привредне субјекте ризицима који би потенцијално утицали на њихову профитабилност, конкурентност и целокупно пословање.

Свако одговорно предузеће требало би да се усредсреди на сопствено пословање и да не брине о тржишним ризицима, од којих може да се заштити. Управо се у заштити од девизног ризика огледају основне предности коришћења инструмената девизног хеџинга.

Међу првим активностима које су предузете ради подизања свести домаћих компанија о тржишним (пре свега девизним) ризицима и начинима заштите од њих јесте одржавање конференције „Заштита од ризика промене девизног курса”, коју су у уторак, 3. априла, заједнички организовале Народна банка Србије и Привредна комора Србије.

Циљ конференције је био даљи подстицај и афирмација коришћења инструмената заштите од девизног ризика. Конференцији су присуствовали представници пословних банака и домаћих предузећа која се баве увозно-извозним пословима. Један од кључних закључака конференције био је тај да је важан предуслов за даљи развој овог тржишног сегмента управо едукација запослених и руководилаца у домаћим привредним субјектима о томе којим су тржишним ризицима изложени, односно који су начини да се од њих заштите.

„Ни увозници ни извозници не треба да буду уверени да је потреба за заштитом од девизног ризика мања или да не постоји, јер су сада кретања курса повољнија или осцилације ниже. Напротив. Сматрамо да заштита од девизног ризика треба да буде принцип пословања одговорног предузећа, које жели да елиминише ризик и концентрише се на своје пословне активности. Треба да буде начин размишљања свих компанија које не желе да стрепе да ће курсне разлике угрозити њихов пословни резултат”, поручила је на конференцији гувернер Јоргованка Табаковић.

„Нажалост, већина домаћих предузећа у овом тренутку нема ту праксу. Зато је циљ да подстакнемо и унапредимо коришћење основних тржишних инструмената заштите од девизног ризика. Познавање њихових карактеристика и могућности њихове употребе има и других предности. Предузећа ће бити способнија да у будућности очувају своју конкурентску позицију на међународном тржишту, које је изложено бројним потресима и променама међувалутних односа”, истакла је гувернер Јоргованка Табаковић.

Важност познавања инструмената девизног хеџинга огледа се у чињеници да се њиховим коришћењем пружа извесност и сигурност у пословању. Да би се избегли негативни ефекти осцилације курса (али и каматних стопа, цене берзанске робе и сл.) на пословање и да би се предузећа у потпуности посветила својој основној делатности, потребно је да познају и користе инструменте заштите од девизног (и других тржишних) ризика.

На конференцији, учесницима су представљени расположиви тржишни инструменти за заштиту од девизног ризика, њихове карактеристике, ефекти и начин њихове употребе. Додатно, учесници су имали прилике да се упознају и с правном регулативом која уређује ову област и активностима које Народна банка Србије већ годинама предузима на промоцији заштите од девизног ризика.

„Народна банка Србије улаже изузетне напоре да услове пословања у нашој земљи учини предвидим и стабилним. Уз ниску и стабилну инфлацију, структурне реформе у привреди, јачање финансијске инфраструктуре и поправљање макроекономских фундамената, јача и отпорност наше економије на изненадне потресе из међународног окружења. Међутим, уместо уљуљкивања, потребно је заузети проактиван став. Потребно је припремити се на време за умањивање негативних ефеката могућих тржишних ризика, као што су – девизни или каматни ризик”, поручила је гувернер Јоргованка Табаковић. У складу с тим, Народна банка Србије ће увек бити на располагању банкама и предузећима у смислу подршке унапређењу тржишта ових инструмената, што је један од стубова Стратегије динаризације домаћег финансијског система.

И у наредном периоду, Народна банка Србије и Привредна комора Србије наставиће са активностима (организација округлих столова и конференција) на промоцији веће употребе инструмената заштите од девизног ризика.

Кабинет гувернера