latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

11.04.2018.

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у марту

Девизне резерве Народне банке Србије на крају марта износиле су 10.234,9 милиона евра, што је за 443,9 милиона евра више него на крају фебруара. Овим нивоом бруто девизних резерви обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 191 одсто и више од пет месеци увоза робе и услуга, што је готово двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) износиле су на крају марта 8.460 милиона евра, што је за 474 милионa евра више него на крају фебруара, односно за преко пола милијарде (546 милионa) евра више него на крају јануара.

Знатно повећање бруто девизних резерви у марту највећим делом је резултат прилива по основу активности Народне банке Србије на домаћем девизном тржишту, односно куповине девиза у износу од 405,0 милиона евра, што је додатно ојачало отпорност домаћег финансијског система на потенцијалне потресе из међународног окружења. Поред тога, на повећање девизних резерви утицали су и нето приливи по основу девизних хартија од вредности и девизних кредита (укупно 98,1 милион евра), затим од донација, управљања девизним резервама и другим основима (укупно 51,3 милиона евра). Наведени приливи вишеструко су надмашили одливе из девизних резерви по основу девизне обавезне резерве банака и другим основима (укупно нето 85 милиона евра), и у потпуности су амортизовали негативан утицај тржишних фактора (укупно нето 25,5 милиона евра), пре свега промене међувалутних односа на међународном финансијском тржишту.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у марту износио је 842,8 милиона евра и био је за 291,8 милиона већи него у претходном месецу. У прва три месеца ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 2.276,6 милиона евра.

У марту је забележена номинална депрецијација динара према евру од 0,3%, а Народна банка Србије је у том месецу интервенисала на међубанкарском девизном тржишту куповином 400 милиона евра како би ублажила прекомерне краткорочне осцилације курса.

Кабинет гувернера