latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

16.04.2018.

Стручни испит за издавање дозволе физичким лицима за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду и пословању тог фонда

Стручни испит за издавање дозволе физичким лицима за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду и пословању тог фонда биће одржан у среду, 16. маја 2018. године, у просторијама Народне банке Србије, Немањина бр. 17, Београд.

Рок за пријављивање кандидата је до 7. мајa 2018. године.

Заинтересована лица треба да се за полагање стручног испита пријаве преко обрасца за пријаву, који се налази на интернет страницама Народне банке Србије.

Накнада за полагање испита за стицање дозволе за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду у износу од 3.000 динара уплаћује се на рачун Народне банке Србије бр. 980-21-70, позив на број 9-060041-ЈМБГ.

Списак кандидата биће објављен на интернет страници Народне банке Србије 11. маја 2018. године.

За све додатне информације можете се обратити Сектору за надзор над обављањем делатности осигурања на телефон: 011/333-8211, 333-8528 и 333-8212.

Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања