latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2018-04-30 16:20:24.0

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, међугодишњи реални раст бруто домаћег производа у првом тромесечју износио је 4,5% и, према нашој процени, био је вођен пре свега снажним растом инвестиција.

Индустријска производња је у првом тромесечју порасла у односу на исти период претходне године за 5,9%. Раст су остварили сви сектори – снабдевање електричном енергијом, гасом и паром 10,9% међугодишње, рударство 2,0% међугодишње и прерађивачка индустрија 5,0% међугодишње. Унутар прерађивачке индустрије, међугодишњи раст производње забележен је у три четвртине области.

Краткорочни показатељи активности у грађевинарству, пре свега раст производње грађевинског материјала, капиталних издатака државе, броја издатих грађевинских дозвола и запослености, указују на то да је овај сектор убрзао раст и, према нашој процени, дао значајан допринос расту бруто домаћег производа у првом тромесечју.

Повољна кретања бележимо и код кључних показатеља активности услужних сектора у првом тромесечју. Промет робе у трговини на мало, међугодишње посматрано, био је реално виши за 3,2%, а број долазака и ноћења туриста расте по двоцифреним стопама.

У првом тромесечју, робни извоз је, изражен у еврима, био за 8,7% виши него у истом периоду претходне године. Истовремено, повећана је и вредност робног увоза за 12,3%. Структура увоза, у којем доминирају набавке опреме и репроматеријала за потребе индустрије, такође потврђује да су инвестиције кључни извор раста у овом тромесечју.

Кабинет гувернера