latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

01.06.2018.

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, реални међугодишњи раст БДП-а у првом тромесечју износио је 4,6%, што је више од прелиминарне процене, која је износила 4,5%. С производне стране, расту БДП-а позитивно су допринели сви сектори привреде. С расходне стране кључан допринос потекао је од раста инвестиција и финалне потрошње.

Индустријска производња у априлу, у односу на исти месец претходне године, порасла је за 3,1%. У истом периоду, порасла је производња свих индустријских сектора – прерађивачки за 1,0%, рударство за 1,7% и снабдевање електричном енергијом гасом и паром за 13,0%. У периоду јануар–април, у односу на исти период претходне године, раст индустријске производње износио је 5,2%.

Према подацима Републичког завода за статистику, промет робе у трговини на мало у априлу, у односу на исти месец 2017, реално је повећан за 5,1%. У периоду јануар–април, у односу на исти период претходне године, промет у трговини на мало реално је већи за 3,8% и резултат је раста промета и прехрамбених, и непрехрамбених производа и моторних горива.

Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар–април остварен је међугодишњи раст извоза робе од 7,5%, пре свега као резултат повећања извоза прерађивачке индустрије од 11,0%, који је забележен у 22 од 23 области. Међугодишњи раст увоза у истом периоду износио је 13,5%, и вођен је пре свега већим увозним набавкама сировина и опреме.

Кабинет гувернера