latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

03.09.2018.

Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за август

У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у августу, за 23 радна дана, реализовано је укупно 18,9 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 3,9 милиона, или 20,8%, чине налози за плаћање у клирингу, а 15,0 милиона, или 79,2%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 823.421, од чега је 652.383 просечан број плаћања у RTGS систему, а 171.039 просечан број плаћања у клирингу.

Вредност промета у RTGS систему износила је 4.370,6 милијарди динара, а вредност промета у клирингу 34,3 милијарде динара, или 0,8% укупне вредности.
Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 190,0 милијарди динара, а просек вредности промета у клирингу 1,5 милијарди динара.

Током 12.855 минута продукције RTGS система и клиринг система није било застоја, те је расположивост система била 100%.

У систему међубанкарског и међународног клиринга у девизама, који има 20  учесника, реализовано је укупно 4.468 плаћања, у вредности од 41.426.482,20 евра. Наведени систем је радио без застоја, па је расположивост износила 100%.

Кабинет гувернера