latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

12.09.2018.

Главна операција, реверзна репо трансакција на аукцији 12. септембра

Народна банка Србије организовала је 12. септембра 2018. године 37. аукцију хартија од вредности на којој је репо продавала благајничке записе Народне банке Србије са рочношћу трансакције од 7 дана, по методи варијабилне – вишеструке каматне стопе.

Постигнути су следећи резултати: Укупна куповна цена продатих хартија од вредности износила је 70.000 милиона динара, а укупна реоткупна цена 70.032,1 милион динара. Највиша прихваћена каматна стопа (гранична каматна стопа) износила је 2,37%, најнижа прихваћена каматна стопа 2,34%, а просечна пондерисана каматна стопа по којој су хартије од вредности продаване износила је 2,36%. На аукцији је учествовалo 19 банaка.

Кабинет гувернера