latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

08.10.2018.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је, пре свега, имао у виду очекивано кретање инфлације и њених фактора у наредном периоду, као и ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике. Након овогодишњег минимума у априлу, инфлација се, очекивано, вратила у границе циља и у августу је износила 2,6%. Извршни одбор очекује да ће се међугодишња инфлација и у наредне две године кретати у границама циља. У средњем року кретање инфлације биће пре свега опредељено постепеним растом агрегатне тражње. Одржавање постигнуте ценовне стабилности у наредном периоду очекују и финансијски сектор и привреда, о чему сведоче њихова инфлациона очекивања усидрена око циља од 3% и за годину, и за две године унапред.

Економија Србије снажно расте од почетка године, по највишој стопи у последњих десет година, чему доприноси и претходно ублажавање монетарне политике Народне банке Србије. Према оцени Извршног одбора, привредни раст у овој години износиће преко 4%, уз висок допринос инвестиција, које ће и у наредном периоду омогућити наставак динамичног раста извозa прерађивачке индустрије. Раст инвестиција подржан је и повољним условима финансирања и растом кредитне активности. Такође, нето прилив страних директних инвестиција, који више него у пуној мери покрива дефицит текућег рачуна платног биланса, доприноси смањењу спољне неравнотеже у средњем року утицајем на раст извоза.

Извршни одбор сматра да је опрезност у вођењу монетарне политике и даље потребна, имајући у виду пре свега дешавања у међународном окружењу. Кретање светске цене нафте и даље је волатилно, иако се, према фјучерсима, очекује њена стабилизација до краја 2018. Због више цене нафте на светском тржишту, ове године је нешто виша и инфлација у међународном окружењу. Такође, до краја године очекује се и наставак заоштравања монетарне политике Система федералних резерви САД и завршетак програма квантитативног попуштања Европске централне банке, што би могло да се одрази на токове капитала према земљама у успону. Поред тога, раст протекционизма у међународној трговини утицао је на мању спремност инвеститора за улагања и повећану неизвесност на међународном финансијском тржишту. Ипак, Извршни одбор истиче да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући повољнијим макроекономским показатељима и изгледима за наредни период.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 8. новембра.

Кабинет гувернера