latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

11.10.2018.

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у септембру

Девизне резерве Народне банке Србије су на крају септембра износиле 11.172,5 милиона евра, што је за 153,2 милиона евра мање него на крају августа. Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 191 одсто и око шест месеци увоза робе и услуга, што је готово двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају септембра износиле су 9.319 милиона евра, што је за 144 милиона евра мање него на крају августа.

Смањење девизних резерви у септембру у целости је резултат настојања државе да у амбијенту остварених добрих фискалних резултата настави процес смањивања својих девизних обавеза (нето 193,7 милиона евра) по основу кредита и хартија од вредности, што доприноси даљем смањењу јавног дуга и побољшању његове валутне структуре.

На повећање девизних резерви деловали су нето приливи по основу донација, управљања девизним резервама и другим основима (укупно 69,5 милиона евра), а забележен је и позитиван утицај тржишних фактора (нето 8,7 милиона евра). Наведени приливи били су више него двоструко већи од реализованих одлива из девизне обавезне резерве по основу уобичајене активности банака и другим основима (укупно нето 37,7 милиона евра).

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у септембру износио је 488,8 милиона евра и био је за 5,5 милиона већи него у претходном месецу. У првих девет месеци ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 5.147,2 милиона евра.

У септембру је динар номинално ослабио према евру за 0,1%, а Народна банка Србије је у том месецу интервенисала на међубанкарском девизном тржишту куповином 10 милиона евра и продајом 15 милиона како би ублажила прекомерне краткорочне осцилације курса.

Кабинет гувернера