latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

31.10.2018.

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према прелиминарној процени Републичког завода за статистику, реални међугодишњи раст бруто домаћег производа у трећем тромесечју 2018. износио је 3,7%.

Индустријска производња је у периоду јануар–септембар виша за 2,3% него у истом периоду претходне године, вођена наставком раста у прерађивачкој индустрији од 2,7%. У оквиру прерађивачке индустрије, раст је забележило више од три четвртине области, а највиши позитиван допринос дала је производња нафтних деривата, основних метала и грађевинског материјала.

Према десезонираним подацима, прерађивачка индустрија је у септембру, у односу на август, повећана за 2,3%, чему је највише позитивно допринела већа производња моторних возила, хемијских и фармацеутских производа.

Промет робе у трговини на мало је у септембру реално повећан за 5,9% на међугодишњем нивоу. Посматрано у периоду јануар–септембар, промет у трговини на мало био је реално виши за 4,0% него у истом периоду претходне године.

Међугодишње посматрано, робни извоз изражен у еврима је у периоду јануар–септембар повећан за 7,7%, а увоз за 12,8%. Расту извоза највише је допринео извоз прерађивачке индустрије, који је у посматраном периоду био виши за 9,8%. У наредном периоду, услед одличне пољопривредне сезоне, очекујемо да ће расту извоза допринети и опоравак извоза пољопривредних производа. С друге стране, раст увоза претежно је био вођен већим увозом интермедијарних и капиталних производа за потребе индустријске производње и инвестиција. 

Кабинет гувернера