latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

06.12.2018.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је, пре свега, имао у виду очекивано кретање инфлације и њених фактора у наредном периоду, као и ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике.

Извршни одбор је констатовао да су инфлаторни притисци остали ниски и у условима снажног привредног раста. Инфлација је наставила да се креће у границама циља и у октобру је износила 2,2% међугодишње. И у наредном периоду очекује се њено стабилно кретање у границама циља (3,0 ± 1,5%), које ће пре свега бити опредељено постепеним растом агрегатне тражње. Одржавање постигнуте ценовне стабилности очекују и финансијски сектор и привреда, о чему сведоче њихова инфлациона очекивања усидрена око циља од 3% и за годину, и за две године унапред.

Извршни одбор сматра да је опрезност у вођењу монетарне политике и даље потребна, пре свега због дешавања у међународном окружењу. До краја године се очекује даље повећање референтне каматне стопе Система федералних резерви САД и завршетак програма квантитативног попуштања Европске централне банке, што би могло да се одрази на токове капитала према земљама у успону. Поред тога, протекционизам у међународној трговини остао је један од извора неизвесности на међународном финансијском тржишту, што би могло да се одрази на мању спремност инвеститора за улагања. Иако недавно смањена, цена нафте на светском тржишту и даље је фактор инфлације који захтева опрезност, због неизвесног кретања и у наредном периоду. Ипак, Извршни одбор истиче да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући повољнијим макроекономским показатељима и изгледима за наредни период.

Извршни одбор је оценио да ефекти претходног ублажавања монетарне политике доприносе расту привредне активности по највишој стопи у последњих десет година – од 4,5% међугодишње у прва три тромесечја ове године. Висок допринос привредном расту потиче од двоцифреног раста инвестиција, које ће и у наредном периоду омогућити наставак раста извозa прерађивачке индустрије. Раст инвестиција подржан је и повољним условима финансирања, растом кредитне активности и повећаним капиталним улагањима државе, пре свега у инфраструктуру. Такође, нето прилив страних директних инвестиција и даље више него у пуној мери покрива дефицит текућег рачуна платног биланса, а у средњем року утиче на раст извоза и смањење спољне неравнотеже.

На данашњој седници, Извршни одбор је усвојио Меморандум о циљаним стопама инфлације до 2021. године, којим се циљана стопа инфлације до 2021. утврђује на нивоу од 3,0 ± 1,5%.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 10. јануара.

Кабинет гувернера