latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

11.12.2018.

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у новембру

Бруто девизне резерве Народне банке Србије на крају новембра износиле су 11.626,5 милиона евра, што је за 76,2 милиона евра више него на крају октобра. Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 190 одсто и око шест месеци увоза робе и услуга, што је готово двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају новембра износиле су 9.721 милион евра, што је за 98 милиона евра више него на крају октобра и представља њихов нови највиши ниво измерен крајем месеца од 2000. године.

Раст бруто девизних резерви из октобра настављен је и у новембру, и то у амбијенту у којем је држава, као резултат добрих фискалних резултата постигнутих током 2018. године, смањила своје девизне обавезе (нето 108,8 милиона евра) по основу кредита и хартија од вредности, што је допринело даљем смањењу јавног дуга и побољшању његове валутне структуре.

Повећање бруто девизних резерви у новембру у највећој мери је резултат прилива по основу страних директних инвестиција, односно приватизације Пољопривредне корпорације Београд АД (ПКБ) у укупном износу од 121,2 милиона евра и донација (укупно 56,7 милиона евра). Додатни допринос већем нивоу девизних резерви дали су и нето приливи по основу интервенција Народне банке Србије куповином девиза на међубанкарском девизном тржишту (15 милиона евра), као и по основу управљања девизним резервама и осталим основима (укупно 42,5 милиона евра). Наведени приливи били су више него довољни да покрију одливе по основу поменутог раздужења државе (108,8 милиона евра), уобичајених активности банака по основу девизне обавезне резерве и другим основима (укупно нето 32,8 милиона евра), као и негативног утицаја тржишних фактора (укупно нето 17,6 милиона евра), пре свега због промене међувалутних односа на међународном финансијском тржишту.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у новембру износио је 543,8 милиона евра и био је за 46,8 милиона евра мањи него у претходном месецу. У првих једанаест месеци ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 6.281,5 милиона евра.

Посматрано на нивоу месеца, вредност динара је у новембру остала готово непромењена у односу на евро, a од почетка ове године динар је номинално ојачао према евру за 0,1%. У амбијенту нешто израженијих апрецијацијских притисака средином новембра, Народна банка Србије је интервенисала на међубанкарском девизном тржишту куповином 15 милиона евра како би ублажила прекомерне краткорочне осцилације курса динара према евру.

Кабинет гувернера