latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

28.12.2018.

Очување стабилности и иновације у области плаћања обележили рад Народне банке Србије у 2018. години

И у 2018. години Народна банка Србије очувала је ниску и стабилну инфлацију, увећала девизне резерве и ојачала финансијску стабилност. Динар је остао релативно стабилан у односу на евро, динарска штедња је достигла највеће износе до сада, кредитна активност је порасла, а проблематични кредити снижени су на историјски минимум.

Народна банка Србије успела је да инфлацију сведе на ниске и стабилне нивое, упоредиве са онима у најразвијенијим земљама и да то одржи последњих пет година. У веома изазовним међународним околностима, не водећи политику ни „јаког” ни „слабог” динара, Народна банка Србије успоставила је и очувала релативну стабилност динара према евру рационалним коришћењем девизних резерви и правовременим, објективним и непристрасним реакцијама у оба смера. Девизне резерве премашиле су 11 милијарди евра, и то у околностима у којима се држава раздужила по основу доспећа еврообвезнице у износу од преко милијарду долара. Њихов нето износ на крају новембра највиши је од 2000. године.

Услови финансирања приватног сектора и државе додатно су побољшани, а кредитна активност расте, што је резултат и ублажавања монетарне политике, коју је Народна банка Србије наставила и у овој години. Референтна каматна стопа је у 2018. години снижена два пута, у марту и априлу, на 3%, што је њен најнижи ниво у режиму циљања инфлације. Раст кредита остварен је уз наставак активности на решавању питања проблематичних кредита. Њихово учешће у укупним кредитима износи 6,3%, што је најнижи ниво од 2008. године, откад се прати овај показатељ квалитета активе банака. Стабилност и висока ликвидност карактеришу банкарски систем у Србији и у 2018. години.

Наведени резултати допринели су одрживом привредном расту и бољем животном стандарду грађана, али су и омогућили да фокус рада Народне банке Србије у овој години буде на иновацијама и модернизацији система,  у складу с новинама и потребама које доноси пословање у савременом свету. Народна банка Србије увела је најсавременији начин плаћања у свету – систем инстант плаћања, захваљујући коме су плаћања доступна грађанима и привреди 24 часа дневно, седам дана у недељи, током целе године, a плаћања је могуће са свих најчешће коришћених савремених комуникационих уређаја, у било које време и с било ког места, при чему прималац новац добија за неколико секунди. Стандардизацијом употребе QR кода у инстант плаћањима створене су претпоставке за ефикаснија плаћања на реалним и интернет продајним местима. На иницијативу Народне банке Србије усвојен је Закон о међубанкарским накнадама, којим су снижени трошкови картичних трансакција. Закон о изменама и допунама Закона о платним услугама донео је већу транспарентност и упоредивост накнада за платне услуге. Изменом подзаконских аката укинута је обавезна употреба печата код отварања платног рачуна у банци и приликом коришћења платних налога.

Својим регулаторним активностима, као и омогућавањем најсавременије инфраструктуре, Народна банка Србије доприноси све већој употреби савремених платних инструмената и тиме подстиче безготовинска плаћања, са свим њиховим позитивним макроекономским ефектима. Као оператор националне картичне шеме – DinaCard, Народна банка Србије је наставила активности усмерене на унапређење перформанси DinaCard платне картице, омогућавањем њене употребе на интернету, као и у смислу њене прекограничне употребе захваљујући сарадњи с међународним картичним системима UnionPay и Discover.
Народнa банка Србије донела је и мере којима се зауставља неправедна пракса одређених мењачких места која су приликом конверзије новца примењивала курсеве који су знатније одступали од званичног средњег курса Народне банке Србије.

Народна банка Србије има и руководећу улогу у поглављу 17, које се односи на економску и монетарну политику, а које је Република Србија ове године отворила у Бриселу. Значај овог поглавља јесте у томе што ће Србија помоћу модерног законодавства по стандардима Европске уније у области економске и монетарне политике наставити да одржава макроекономску стабилност и унапређује конкурентност и раст домаће привреде.

Одбор извршних директора Међународног монетарног фонда одобрио је Републици Србији нови програм сарадње уз подршку Инструмента за координацију политике. Програм представља континуитет у односу на стендбај аранжман из предострожности, који је Србија успешно завршила у фебруару 2018. године, и још је једна потврда успешног спровођења економских реформи и оствареног напретка.
И друге међународне институције уважавају резултате и позитивно оцењују рад Народне банке Србије. Агенција Standard & Poor’s, образлажући разлоге повећања изгледа за раст кредитног рејтинга Србије са стабилних на позитивне, истакла је да је Народна банка Србије својим ефикасним мерама и активностима, у складу с принципима инфлационог циљања, доказала оперативну независност, изградила кредибилитет и усидрила инфлациона очекивања.

Доследним спровођењем монетарне политике и успешном координацијом с фискалном политиком, заједно с Владом, постигли смо резултате који додатно повећавају поверење тржишних учесника у носиоце економских политика и чине раст одрживим и у наредним годинама. Приоритет нам остаје исти – рад у корист наших грађана и привреде, очување стабилности и доношење и спровођење мера које унапређују свакодневни живот.

Кабинет гувернера