latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

28.12.2018.

Процене економских и спољнотрговинских кретања у 2018. години

Прелиминарне процене кретања најзначајнијих макроекономских показатеља у 2018. години, које је објавио Републички завод за статистику, показују наставак и убрзање позитивних трендова из претходних година.

Инфлација је, пету годину заредом, остала ниска и стабилна, при чему је просечна међугодишња инфлација током 2018. године износила 2,0%.

Годишњи реални раст бруто домаћег производа износио је 4,4% и био је вођен инвестицијама, извозом и одрживим растом финалне потрошње. Укупна индустријска производња повећана је за 2,0%, пољопривредна производња за 16,3%, а двоцифрену стопу раста забележило је и грађевинарство. Поред тога, одлични резултати остварени су и у услужним секторима. Туристички промет већи је за 12,3%, угоститељски промет за 10,1%, саобраћај бележи повећање активности од 4,9%, a промет у трговини на мало реалнo повећање од 4,5%.

Повољна кретања у реалном сектору наставила су да се позитивно одражавају и на тржиште рада, на којем се бележи раст запослености и зарада.

Када је реч о спољнотрговинским кретањима, робни извоз изражен у еврима већи је за 9,0%, а увоз за 13,5%. Кључан допринос расту извоза дао је извоз прерађивачке индустрије, док је раст увоза резултат, пре свега, раста увоза опреме за потребе инвестиција и раста увоза репроматеријала за потребе индустрије. Поред тога, ефекат на раст увоза имало је и кретање светске цене нафте. Иако је крајем текуће године знатно пала, цена нафте је у 2018. у просеку била већа за преко 30% од просечне цене у 2017. години.  

Објављени подаци потврђују да наша привреда наставља да јача захваљујући очуваној макроекономској, фискалној и финансијској стабилности, као и унапређењу укупног пословног и инвестиционог амбијента.

Кабинет гувернера