latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

03.01.2019.

Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за децембар

У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у децембру, за 21 радни дан, реализовано је укупно 20,6 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 4,5 милиона, или 21,9%, чине налози за плаћање у клирингу, а 16,1 милион, или 78,1%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 982.626, од чега је 767.223 просечан број плаћања у RTGS систему, а 215.404 просечан број плаћања у клирингу.

Вредност промета у RTGS систему износила је 4.214,7 милијарди динара, а вредност промета у клирингу 41,1 милијарду динара, или 1,0% укупне вредности.
Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 200,7 милијарди динара, а просек вредности промета у клирингу 2,0 милијарди динара.

Током 11.775 минута продукције RTGS система и клиринг система није било застоја, те је расположивост система била 100%.

У систему међубанкарског и међународног клиринга у девизама, који има 19  учесника, реализовано је укупно 5.312 плаћања, у вредности од 50.347.111,44 евра. Наведени систем је радио без застоја, па је расположивост износила 100%.

Кабинет гувернера