latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

11.01.2019.

Кретање инфлације у децембру

Према подацима Републичког завода за статистику, потрошачке цене у децембру повећане су за 0,1%. Ниска месечна инфлација резултат је појефтињења нафтних деривата и свежег воћа, док је највећи допринос инфлацији потекао од раста цена свежег поврћа и меса.

Међугодишња инфлација се и током 2018. године кретала на ниском и стабилном нивоу и у децембру је износила 2,0%, колико износи и њен просечан ниво за целу 2018. годину. Ниски инфлаторни притисци који су преовлађивали током године били су потврђени и стабилним кретањем базне инфлације (индекс потрошачких цена по искључењу хране, енергије, алкохола и цигарета), која је у децембру износила 1,0% међугодишње.

Према централној пројекцији Народне банке Србије, међугодишња инфлација ће и у наредном периоду наставити стабилно кретање у границама циља од 3,0 одсто ± 1,5 процентних поена, које ће пре свега бити опредељено постепеним растом агрегатне тражње.

Кабинет гувернера