latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

14.03.2019.

Народна банка Србије остварила добит после опорезивања у 2018. години

Народна банка Србије у 2018. години остварила је укупну добит после опорезивања у износу од 30,66 милијарди динара. Добит из оперативног пословања (која није проистекла из курсних разлика и ревалоризационих резерви), од укупно 13,24 милијарде динара, биће, у складу с чланом 77. Закона о Народној банци Србије, расподељена тако да ће 70% ове добити, односно 9,27 милијарди динара, бити пренето у буџет Републике Србије. Остатак се расподељује тако да 10% улази у основни капитал, а 20% у посебне резерве Народне банке Србије.

Порез на добит који ће Народна банка Србије по коначном обрачуну за 2018. годину уплатити у буџет износи 426.343.000 динара.

Савет гувернера усвојио је данас финансијске извештаје Народне банке Србије за 2018. годину, и заједно са извештајем овлашћеног ревизора, биће достављени Народној скупштини Републике Србије.

Подсећамо и на то да Народна банка Србије по својој функцији није профитна институција, већ институција која мора да обезбеди остваривање законом постављених циљева обезбеђења ценовне и финансијске стабилности на одржив начин.

Народна банка Србије је и у 2018. години остварила своје законом дефинисане циљеве и очувала ниску и стабилну инфлацију, доприносећи стабилним условима пословања и инвестирања, што је мерило успешности сваке централне банке.

Кабинет гувернера