latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

28.05.2019.

Народна банка Србије прати примену Закона о конверзији

Поводом учесталих обраћања корисника кредита у којима се указује на поједине одредбе уговора којима се врши конверзија на основу Закона о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима („Службени гласник РС”, бр. 31/2019; даље: Закон о конверзији), обавештавамо све кориснике о следећем:

Законом о конверзији, који је lex specialis, прописано је да надзор над применом тог закона врши Народна банка Србије, у складу са Законом о банкама, у поступку посредне и непосредне контроле, а не у поступку по појединачним притужбaма прописаним Законом о заштити корисника финансијских услуга. Законом о конверзији обухваћено је преко 17.000 корисника и 15 банака, а законодавац је у погледу контроле примене тог закона упутио на Закон о банкама, будући да Народна банка Србије по том закону има много шира овлашћења према банкама него у поступку по притужби. На основу Закона о банкама, ако Народна банка Србије утврди неправилности, може банкама наложити њихово отклањање према свим корисницима (за разлику од поступка по притужби). Народна банка Србије активно прати поступање банака и свакако ће спровести контролне поступке, те проверити поступање банака, а ако утврди одређене неправилности, укључујући и оне које су материјалног карактера, наложити њихово отклањање без обзира на закључен уговор о конверзији.

Што се тиче могућег дејства закључења уговора којим се врши конверзија на спор који се већ води између корисника и банке – ово дејство ће у сваком конкретном спору утврђивати суд, у зависности од свих околности конкретног случаја, а нарочито од тужбеног захтева и предмета спора, досадашњег тока судског поступка, доказа изведених у том поступку, закљученог уговора којим се врши конверзија, као и захтева које саме странке изнесу пред судом. С тим у вези, одлучујући о судбини парничног поступка, суд може да цени, а странке да пред судом оспоравају било коју одредбу уговора којим се врши конверзија. Имајући наведено у виду, Народна банка Србије не може да улази у судску надлежност и утврђује последице закљученог уговора којим се врши конверзија на парничне поступке који су у току.

Саветујемо свим корисницима да, ако имају недоумице или примедбе у вези с конкретним одредбама тог предлога, најпре контактирају с банком и пробају да у непосредној комуникацији разреше евентуална спорна питања.

Кабинет гувернера