latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

31.05.2019.

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, реални међугодишњи раст бруто домаћег производа у првом тромесечју 2019. износио је 2,5%, што је више од прелиминарне процене, која је износила 2,3%. Кључан допринос расту бруто домаћег производа с расходне стране потекао је од раста инвестиција и финалне потрошње. Посматрано с производне стране, расту бруто домаћег производа највише је допринео наставак повољних кретања у услужним секторима, као и изузетно повољне тенденције у сектору грађевинарства, који је у првом тромесечју забележило раст од 12,3%.

Индустријска производња је у априлу, у односу на исти месец претходне године, била нижа за 0,8%. Прерађивачка индустрија је у априлу у односу на март повећана за 1,8% десезонирано, док је посматрано у односу на исти месец претходне године забележила пад од 0,5%. У оквиру прерађивачке индустрије више од половине области (14 од 24 области) забележило је раст производње у априлу у односу на исти месец претходне године.

Промет робе у трговини на мало у априлу, у односу на исти месец 2018, реално је повећан за 6,7%. У периоду јануар–април, у односу на исти период претходне године, промет у трговини на мало реално је већи за 8,9% и резултат је раста промета прехрамбених и непрехрамбених производа и моторних горива.

Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар–април остварен је међугодишњи раст извоза робе од 7,3%, као резултат повећања извоза прерађивачке индустрије од 5,2%, који је забележен у 16 од 23 области, као и раста извоза пољопривреде од 42,4%. Међугодишњи раст увоза у истом периоду износио је 9,0% и вођен је пре свега већим увозним набавкама сировина и опреме.

Према подацима добијеним из Анкете о радној снази, стопа незапослености у првом тромесечју 2019. износила је 12,1%, што је за 2,7 процентних поена мање него у истом периоду претходне године. У истом периоду стопа запослености повећана је за 2,3 процентна поена и износила је 47,4%, док је стопа партиципације становништва радног узраста повећана за 1,4 процентна поена на 67,2%.

Кабинет гувернера