latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

04.06.2019.

Поверење озбиљних инвеститора јача динар

Појачани притисци ка јачању динара на домаћем девизном тржишту и јачање домаће валуте последњих дана, готово у целости, резултат су повећаног поверења страних инвеститора, који своја средства у знатнијем износу улажу у дугорочне динарске обвезнице Републике Србије.

Претходних дана, нерезиденти су у већем износу продавали девизе и куповали динаре да би их инвестирали у државне хартије Србије, која је у потпуности трансформисала своје економске показатеље у позитивном смеру. На тај начин инвеститори су показали поверење у перспективе даљег развоја наше земље на одрживим економским основама.

Званични средњи курс динара према евру на данашњи дан износи 117,9097, што је највиша вредност домаће валуте према евру у последње четири и по године (од 1. септембра 2014). Динар је од почетка године ојачао према евру за 0,2%.

Ради одржања релативне стабилности на домаћем девизном тржишту, која је веома важна за домаћу економију, односно ради смањења прекомерних краткорочних осцилација девизног курса, Народна банка Србије последњих дана појачано интервенише куповином девиза. Од почетка године, закључно с јучерашњим даном (3. јун), Народна банка Србије је у нето износу купила 250 милиона евра (купила 380 милиона евра и продала 130 милиона евра), а интервенције куповином девиза настављене су и током данашњег дана.

Након уобичајених сезонских депрецијацијских притисака у јануару, када је Народна банка Србије интервенисала на страни продаје, током осталих месеци 2019. настављају се интервенције на страни куповине девиза и ублажавања прекомерног јачања динара, услед константних апрецијацијских притисака присутних током последње две године. Притисци на јачање динара у овом периоду имају структурни карактер – резултат су бољих показатеља домаће економије, пре свега повећаних дугорочних, страних директних и портфолио инвестиција, као и раста извоза и појачаног девизног прилива по основу туризма.

На овај начин, Народна банка Србије домаћим привредницима омогућава пословни амбијент који карактерише извесност пословања, доприноси одржању конкурентности домаћег извоза као важном покретачу раста наше привреде, и повећава девизне резерве, јачајући тако отпорност на потенцијалне потресе из међународног окружења. Од априла 2017. године, само по основу интервенција на девизном тржишту, Народна банка Србије је допринела повећању девизних резерви за преко 2,9 милијарди евра.

На данашњој аукцији седмогодишњих динарских хартија од вредности, тражња (углавном нерезидентних) инвеститора била је готово четири пута већа од планираног износа продаје. Продато је 26,7 милијарди динара обвезница по цени (каматној стопи) од 4,37%, што представља смањење цене финансирања државе за чак 13 базних поена у односу на претходну аукцију ових обвезница (почетком маја), односно смањење за чак 20 базних поена у односу на цену по којој је ова обвезница иницијално емитована почетком године.

Кабинет гувернера