latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

11.06.2019.

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у мају

На крају маjа, бруто девизне резерве Народне банке Србије износиле су 11.655,6 милиона евра, што је за 319,6 милионa евра више него у априлу, односно за чак 772,4 милиона евра више него на крају маја 2018. године. Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 182% и више од пет месеци увоза робе и услуга, што је готово двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају маја износиле су 9.709 милиона евра, што је за 347,0 милиона евра више него на крају претходног месеца.

На повећање бруто девизних резерви Народне банке Србије деловале су готово све категорије. Нето приливи у девизне резерве током маја остварени су по основу активности Народне банке Србије на међубанкарском девизном тржишту (139,5 милиона евра), као и ефикасног управљања девизним резервама и другим основама (у укупном износу од 184,5 милионa евра) и, уз позитиван нето тржишни ефекат (41,9 милиона евра), вишеструко су надмашили једину категорију која је деловала у смеру смањења девизних резерви – нето одлив по основу девизне обавезне резерве банака услед уобичајених активности банака (46,3 милиона евра).

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у мају износио је 438,7 милиона евра и био је за 10,1 милион евра мањи него у претходном месецу. У првих пет месеци ове године у међубанкарској трговини реализована су укупно 2.290,4 милиона евра.

Посматрано на нивоу месеца, вредност динара је готово непромењена према евру, док је од почетка ове године забележена номинална aпрецијација динара према евру од 0,2%. У условима нешто израженијих апрецијацијских притисака на девизном тржишту крајем маја, Народна банка Србије је интервенисала на међубанкарском девизном тржишту куповином 110 милиона евра, ради ублажавања прекомерних краткорочних осцилација курса динара према евру.

Народна банка Србије је у мају, шести пут у 2019. години, организовала додатну своп аукцију, на којој је у првом краку на рок од две недеље од банака своп купила девизе – евре за динаре у износу од 87 милиона евра, чиме је банкама обезбедила динарску ликвидност у износу од 10,3 милијарде динара. Додатна аукција је организована како би се и на почетку новог обрачунског периода издвајања обавезне резерве банака наставило са одржавањем релативне стабилности краткорочних тржишних каматних стопа.

Кабинет гувернера