latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

22.08.2012.

Агенција „Fitch“ променила изгледе за кредитни рејтинг Републике Србије из стабилних у негативне

Агенција за утврђивање кредитног рејтинга „Fitch“ променила је, 16. августа, изгледе за кредитни рејтинг Републике Србије из стабилних у негативне. Истовремено је потврђен рејтинг за дугорочно задуживање земље у домаћој и страној валути и он је остао на нивоу „ББ-“. Рејтинг за краткорочно задуживање земље у страној валути потврђен је на нивоу „Б“.

Према овој агенцији, негативни изгледи одражавају погоршање фискалне и екстерне финансијске позиције земље и слаб економски раст. Њено мишљење је да недавне промене Закона о Народној банци Србије могу допринети смањењу поверења инвеститора и отежати закључивање новог програма с Међународним монетарним фондом. Она такође сматра да би Влада требало да се фокусира на заустављање раста фискалног дефицита и учешћа јавног дуга у бруто домаћем производу.  

Негативни изгледи указују да би агенција „Fitch“ могла да смањи кредитни рејтинг уколико економска ситуација остане непромењена. Да до тога не би дошло, неопходно је у најкраћем року усвојити средњорочни програм фискалне консолидације с циљем смањења буџетског дефицита и стабилизације јавног дуга. Потребно је ублажити и притиске на платни биланс како би се спречио даљи пад девизних резерви. С друге стране, позитиван економски раст, смањење спољне неравнотеже, као и у средњем року напредак у структурним реформама које би олакшале приступање Европској унији, имали би позитиван утицај на рејтинг.

Центар за унапређење финансијског система