latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

09.10.2012.

Руска рубља уведена на листу валута које се купују и продају на девизном тржишту

Усвајањем Oдлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту на данашњој седници Извршног одбора Народне банке Србије, руска рубља ће се наћи на листи девиза и ефективног страног новца којима банке могу да тргују, као и на листи ефективног страног новца које овлашћени мењачи могу да купују и продају.

Укључивање руске рубље на листу валута којима се тргује на девизном тржишту Републике Србије омогућиће обављање финансијских трансакција у овој валути, чиме ће се олакшати и додатно унапредити сарадња двеjу земаља у реалном и финансијском сектору. На тај начин је уважена чињеница постојања високог учешћа Руске Федерације у укупној спољнотрговинској размени Србије, посебних односа о бесцаринској трговини између двеју земаља, као и значајних инвестиција великих руских компанија у Србији.

Одлука ће ступити на снагу осмог дана од дана њеног објављивања у „Службеном гласнику РС“.

Кабинет гувернера