latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

08.03.2013.

У Народној банци Србије одржан састанак „Београдске иницијативе“

Први састанак Београдске иницијативе одржан је данас у Народној банци Србије. Београдска иницијатива представља форум прекограничне сарадње у оквиру Бечке иницијативе, под заједничким покровитељством Народне банке Србије и Међународног монетарног фонда. Састанку су присуствовали представници највећих банака које послују у Србији, матичних банкарских група, регулаторних органа из Аустрије, Француске, Грчке и Италије и надлежних српских институција. Били су присутни и представници Међународног монетарног фонда, Светске банке, Европске банке за реконструкцију и развој, Европске инвестиционе банке, Европске банкарске агенције, Европског одбора за системски ризик, Европске централне банке, Европске комисије, као и представник председавајућег Бечкој иницијативи.

Учесници су разговарали о будућем развоју српске привреде и финансијског система, стратегијама домаћих банака и улози коју супсидијари у Србији имају у пословању банкарских група. Вођена је отворена дискусија о регулаторним и пореским питањима која се тичу банака у Србији, као и о мерама за очување финансијске стабилности. Било је речи и о импликацијама које би за Србију и њен финансијски систем имале шире међународне иницијативе, као што су примена Базела III и Директиве о капиталним захтевима IV и предлози Европске уније за оснивање банкарске уније.

Посебно је размотрено питање ненаплативих потраживања која су постала препрека расту српске привреде. Анализиран је и извештај радне групе Народне банке Србије о том питању, као и о најновијим регулаторним и законским променама које представљају значајан корак у правом смеру.

Једна од тема био је и развој српског тржишта капитала и мере којима се јача улога динара у привреди (процес динаризације). Постепено увођење дугорочнијих хартија од вредности може подићи ниво домаћих штедних улога, отворити алтернативне канале за финансирање предузећа и продужити рочност средстава којима се финансира пословање банака. Размотрене су мере које могу предузети банке, српски органи и међународне финансијске институције ради унапређења тог тржишта. Анализирани су и изазови у погледу даљег развоја тржишта динарских државних хартија од вредности.

Сви учесници су изразили посвећеност пословању у Србији и сагласили се да им је састанак пружио добру прилику за отворену размену ставова и дефинисање питања у чијем решавању је потребан и добродошао наставак сарадње и размене искустава.

******
Састанак је одржан под покровитељством друге Бечке иницијативе (www.vienna-initiative.com) која окупља главне међународне банкарске групе које послују у централној, источној и југоисточној Европи, њихове супсидијаре у Србији, регулаторна тела земље домаћина и гостију, као и међународне организације, како би разматрали и решили питања од заједничког интереса.

Кабинет гувернера