latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

22.04.2014.

Аукција краткорочних кредита за ликвидност на дан 22. априла

Народна банка Србије организовала је 22. априла 2014. године 4. аукцију краткорочних кредита за ликвидност на основу залоге хартија од вредности по методи варијабилне – вишеструке каматне стопе, са рочношћу кредита од 360 дана, на којој није било захтева банака за коришћење кредита.

Кабинет гувернера