ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

Značaj štednje građana – dinarska štednja isplativija od devizne štednje

U susret predstojećem Svetskom danu štednje, koji se obeležava poslednjeg dana oktobra, Narodna banka Srbije još jednom želi da ukaže na značaj štednje građana. Naime, depoziti stanovništva zajedno s depozitima ostalih sektora predstavljaju najznačajniji izvor finansiranja privrednog razvoja. Kako na visinu štednje i na njen rast veliki uticaj ima makroekonomsko okruženje, Narodna banka Srbije nastoji da očuva cenovnu i finansijsku stabilnost. Na tom polju tokom poslednjih šest godina ostvaruju se značajni rezultati - inflacija je spuštena i održana na niskom nivou, a postignuta je i očuvana relativna stabilnost kursa dinara prema evru.

Ponovo ističemo da je štednja u domaćoj valuti isplativija od štednje u devizama – i u kratkom i u dugom roku. Redovnim analizama veće isplativosti dinarske u odnosu na štednju u evrima, Narodna banka nastavlja da promoviše štednju u domaćoj valuti kao jedan od vidova povećanja stepena dinarizacije finansijskog sistema. Navedeno je rezultat:

  • relativno viših kamatnih stopa na dinarsku nego na štednju u evrima,
  • postignute i očuvane monetarne i finansijske stabilnosti (relativne stabilnosti kursa dinara prema evru i održanju stabilnosti inflacije na niskom nivou), kao i
  • povoljnijeg poreskog tretmana dinarske štednje (po osnovu koje se kamata ne oporezuje) u odnosu na deviznu štednju (kod koje se kamata oporezuje po stopi od 15%).

I pored smanjenja kamatnih stopa na štedne depozite stanovništva tokom prethodnih godina (u okviru procesa relaksacije monetarnih politika centralnih banaka u svetu i Narodne banke Srbije), zabeležen je porast i dinarske i devizne štednje, što ukazuje na poverenje stanovništva u domaći finansijski sistem.

Dinarska štednja stanovništva je tokom poslednjih šest godina utrostručena. Prema poslednjim raspoloživim podacima, dinarska štednja u bankama u Republici Srbiji je tokom oktobra 2018. godine premašila 57 mlrd. dinara. Samo u ovoj godini, ona je povećanja za preko 14%, od čega se najveći deo tog rasta odnosi na povećanje štednje oročene na period od 6 meseci do godinu dana. Ovi podaci ukazuju da su analize o većoj isplativosti dinarske štednje u odnosu na deviznu, a koje je Narodna banka Srbije sprovela i jasno komunicirala sa javnošću – imale efekta na poverenje građana da povećavaju oročavanje depozita u dinarima.

Devizna štednja stanovništva, takođe, iz godine u godinu, beleži povećanje i prema poslednjim raspoloživim podacima iznosi oko 9,8 mlrd. evra, što je povećanje od oko 0,4 mlrd. evra u odnosu na kraj prethodne godine.

Kao i prethodnih godina, Narodna banka Srbije je uoči Svetskog dana štednje izradila analizu isplativosti dinarske u odnosu na štednju u evrima, koja je ponovo potvrdila da je isplativije štedeti u domaćoj valuti.

Analiza isplativosti dinarske u odnosu na štednju u evrima pokazuje da bi štediša koji je u poslednjih godinu dana štedeo u dinarima (ulog od 100.000 dinara) dobio oko 3.000 dinara više (ili oko 26 evra) u odnosu na štedišu koji bi u istom periodu položio 100.000 dinara u evrima na deviznu štednju (Tabela 1), pre svega zahvaljujući gotovo šest puta višoj kamatnoj stopi na dinarsku u odnosu na štednju u evrima, oslobađanju od plaćanja poreza na prihode od kamate na dinarsku štednju, kao i relativnoj stabilnosti kursa dinara.

Ističemo da veća isplativost dinarske štednje nema kratkoročni karakter. Dinarska štednja je isplativija od štednje u evrima i u dužem (šest godina) i kraćem roku (tri meseca). Naime, analiza isplativosti štednje oročene na godinu dana uz pretpostavku zanavljanja štednog uloga uvećanog za kamatu pokazuje da je u poslednjih šest godina, dakle i u dugom roku - bilo isplativije štedeti u dinarima. Takođe, da je štednja u domaćoj valuti isplativija od štednje u evrima potvrđuje i analiza isplativosti štednje oročene na tri meseca.

Kao i do sada Narodna banka Srbije će, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, nastaviti da svojim merama, aktivnostima i komunikacijom s javnošću doprinese procesu dinarizacije (većoj upotrebi dinara) u finansijskom sistemu Republike Srbije, a u okviru toga - kontinuiranom rastu, pre svega, dinarske štednje.


Kabinet guvernera