ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Propisi

Propisi iz oblasti poslova nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja

Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za društva za osiguranje 
"Službeni glasnik RS", br. 15/2007, 3/2009 i 35/2010

Pravilnik o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja društva za osiguranje - sa prilogom 
„Službeni glasnik RS“, br. 3/2009, 7/2009 (ispravka) i 5/2010

Odluka o načinu procenjivanja bilansnih i vanbilansnih pozicija društva za osiguranje 
"Službeni glasnik RS", br. 3/2005

Odluka o načinu utvrđivanja i praćenju likvidnosti društva za osiguranje 
"Službeni glasnik RS", br. 3/2005

Odluka o sadržini izveštaja o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja društva za osiguranje 
"Službeni glasnik RS", br. 21/2005, 24/2005, 54/2005

Odluka o sadržini podataka koje društvo za osiguranje dostavlja Nardodnoj banci Srbije i o načinu i rokovima dostavljnja tih podataka 
"Službeni glasnik RS", br. 15/2007 i 24/2010

Odluka o dostavljanju Narodnoj banci Srbije statističkih i drugih podataka društva za osiguranje 
"Službeni glasnik RS", br. 27/2005 i 21/2010

Uputstvo za izradu i elektronsko dostavljanje podataka društava za osiguranje Narodnoj banci Srbije

Odluka o sistemu internih kontrola i upravljanju rizicima u poslovanju društava za osiguranje 
„Službeni glasnik RS“, br. 12/2007

Odluka o uslovima za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara 
"Službeni glasnik RS", br. 104/2006 i 3/2011

Odluka o sadržini mišljenja ovlašćenog aktuara
"Službeni glasnik RS", br. 19/2005 

Odluka o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja rezervi za izravnanje rizika 
"Službeni glasnik RS", br. 13/2005 i 23/2006

Odluka o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja matematičke rezerve i rezerve za učešće u dobiti 
"Službeni glasnik RS", br. 7/2010, 93/2011 i 87/2012

Odluka o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja prenosnih premija 
"Službeni glasnik RS", br. 19/2005

Odluka o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja rezervisanih šteta 
"Službeni glasnik RS", br. 86/2007

Odluka o načinu utvrđivanja visine margine solventnosti 
"Službeni glasnik RS", br. 31/2005 i 21/2010

Odluka o osnovnim kriterijumima bonus-malus sistema, podacima za primenu tog sistema i najvišem bonusu 
"Službeni glasnik RS", br. 24/2010 i 60/2011

Odluka o ograničenjima pojedinih oblika deponovanja i ulaganja sredstava tehničkih rezervi i o najvišim iznosima pojedinih deponovanja i ulaganja garantne rezerve društva za osiguranje
„Službeni glasnik RS“, br. 87/2012

Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na izdavanje dozvola i saglasnosti Narodne banke Srbije 
"Službeni glasnik RS", 42/2005

Odluka o bližim uslovima za davanje bankama saglasnosti za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju 
"Službeni glasnik RS", br. 57/2006

Odluka o sadržini i načinu vođenja registra podataka o društvima za osiguranje i drugim licima koja obavljaju delatnost osiguranja 
"Službeni glasnik RS", br. 67/2006

Odluka o minimalnoj sadržini procedure "Upoznaj svog klijenta" 
"Službeni glasnik RS", br. 46/2009

Odluka o smernicama za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma 
"Službeni glasnik RS", br. 46/2009 i 104/2009

Odluka o sadržini i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju i načinu dokazivanja ispunjenosti drugih uslova za dobijanje ovlašćenja za dobijanje ovlašćenja za obavljanje tih poslova 
"Službeni glasnik RS", br. 80/2006

Odluka o sadržini obrasca polise osiguranja od autoodgovornosti i načinu vođenja evidencije preuzetih polisa 
„Službeni glasnik RS“, 32/2010 i 99/2010

Uredba o određivanju imovine i lica koja se mogu osigurati kod stranog društva za osiguranje 
"Službeni glasnik RS", br. 47/2006

Uredba o postupku prodaje kapitala društva za osiguranje javnim tenderom 
"Službeni glasnik RS", br. 42/2006

Uredba o utvrđivanju najniže osigurane sume, odnosno sume osiguranja na koju može biti ugovoreno obavezno osiguranje u saobraćaju 
"Službeni glasnik RS", br. 89/2009

Uredba o naknadi šteta na licima (prestala da važi na osnovu Odluke Ustavnog suda, "Sl. glasnik RS" br. 7/2013)
"Službeni glasnik RS", br. 34/2010

Smernice iz oblasti nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja

Smernica br. 1 - Transparentnost

Smernica br. 2 - Korporativno upravljanje

Smernica br. 3 - Tržišni rizik

Smernica br. 4 - ALM

Smernica br. 6 - Prevare

CARMEL pokazatelji poslovanja