ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Propisi

Nacrti

Nacrt zakona iz oblasti poslova platnog sistema

Datum objavljivanja Naziv Rok za primedbe
12. 01. 2018. Nacrt zakona o uporedivosti naknada za platne usluge u vezi s platnim računom, promeni platnog računa i pravu na platni račun sa osnovnim uslugama 09. 02. 2018.
Saopštenje
Pozivaju se građani, stručna javnost i sve druge zainteresovane strane da u okviru javne rasprave svoje sugestije i primedbe na Nacrt zakona dostave do 9. februara 2018. godine, na imejl-adresu: kabinet@nbs.rs
30. 05. 2017. Nacrt zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica 20. 09. 2017.
Saopštenje
Pozivaju se građani, stručna javnost i sve druge zainteresovane strane da u okviru javne rasprave svoje sugestije i primedbe na Nacrt zakona dostave do 20. septembra 2017. godine, na imejl adresu: kabinet@nbs.rs

Nacrt zakona o finansijskom obezbeđenju

Datum objavljivanja Naziv Rok za primedbe
21. 09. 2016. Nacrt zakona o finansijskom obezbeđenju 20. 11. 2016.
Pozivaju se građani, stručna javnost i sve druge zainteresovane strane da u okviru javne rasprave dostave svoje sugestije i primedbe na Nacrt zakona o finansijskom obezbeđenju do 20. novembra 2016. godine, na imejl adresu: kabinet@nbs.rs.

Nacrt zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu

Datum objavljivanja Naziv Rok za primedbe
07. 12. 2015. Nacrt zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu 21. 12. 2015.
Primedbe i sugestije potrebno je dostaviti na imejl adresu: kabinet@nbs.rs do 21. 12. 2015.

Nacrti podzakonskih akata iz oblasti poslova osiguranja

Datum objavljivanja Naziv
08. 07. 2015. Izveštaj o održanoj javnoj raspravi o nacrtima podzakonskih akata Zakona o osiguranju