ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Propisi

Nacrti

Nacrt zakona o finansijskom obezbeđenju

Datum objavljivanja Naziv Rok za primedbe
21. 09. 2016. Nacrt zakona o finansijskom obezbeđenju 20. 11. 2016.
Pozivaju se građani, stručna javnost i sve druge zainteresovane strane da u okviru javne rasprave dostave svoje sugestije i primedbe na Nacrt zakona o finansijskom obezbeđenju do 20. novembra 2016. godine, na imejl adresu: kabinet@nbs.rs.

Nacrti podzakonskih akata iz oblasti poslova kontrole poslovanja banaka

Datum objavljivanja Naziv Rok za primedbe
07. 09. 2016. Nacrt odluke o izveštavanju o adekvatnosti kapitala banke | Prilozi
Nacrt odluke o izmenama i dopunama Odluke o izveštavanju banaka | Prilog
05. 10. 2016.
31. 08. 2016. Nacrt odluke o objavljivanju podataka i informacija banke
Prilozi
26. 07. 2016. Nacrt odluke o adekvatnosti kapitala banke
Nacrt odluke o upravljanju rizikom likvidnosti banke
Nacrt izmena i dopuna dela Odluke o upravljanju rizicima banke koji se odnosi na velike izloženosti
Prilozi
Obrazac za davanje sugestija
30. 09. 2016.
Primedbe i sugestije potrebno je dostaviti Sektoru za kontrolu poslovanja banaka na imejl adresu: kontrola.banaka@nbs.rs do naznačenog roka, putem obrasca priloženog uz navedene nacrte. Krajnji rok za dostavljanje primedaba, odnosno sugestija je petak, 30. septembar 2016. godine. Naknadno dostavljene primedbe i sugestije neće se uzeti u razmatranje.

Nacrt odluke iz oblasti supervizije informacionih sistema finansijskih institucija

Datum objavljivanja Naziv Rok za primedbe
13. 06. 2016. Nacrt odluke o minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije 13. 07. 2016.
Nacrtom odluke o minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije obuhvat odluke se proširuje na finansijske institucije čija delatnost je uređena Zakonom o platnim uslugama, i preciznije se definišu zahtevi u pogledu elektronskih usluga.
Komentari i sugestije na pripremljeni Nacrt odluke mogu se dostaviti na imejl adresu supervizija.is@nbs.rs najkasnije do 13. jula 2016. godine.

Nacrt zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu

Datum objavljivanja Naziv Rok za primedbe
07. 12. 2015. Nacrt zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu 21. 12. 2015.
Primedbe i sugestije potrebno je dostaviti na imejl adresu: kabinet@nbs.rs do 21. 12. 2015.

Nacrti podzakonskih akata iz oblasti poslova osiguranja

Datum objavljivanja Naziv
08. 07. 2015. Izveštaj o održanoj javnoj raspravi o nacrtima podzakonskih akata Zakona o osiguranju