ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Propisi

Nacrti

Nacrt zakona iz oblasti poslova platnog sistema

Datum objavljivanja Naziv Rok za primedbe
30. 05. 2017. Nacrt zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica 20. 09. 2017.
Saopštenje
Pozivaju se građani, stručna javnost i sve druge zainteresovane strane da u okviru javne rasprave svoje sugestije i primedbe na Nacrt zakona dostave do 20. septembra 2017. godine, na imejl adresu: kabinet@nbs.rs

Nacrti odluka iz oblasti poslova osiguranja

Datum objavljivanja Naziv Rok za primedbe
24. 03. 2017. Nacrt odluke o izmenama Odluke o tehničkim rezervama
Nacrt odluke o izmenama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenog aktuara | Prilog
31. 03. 2017.
Komentari i sugestije na pripremljeni Nacrt odluke o izmenama Odluke o tehničkim rezervama i Nacrt odluke o izmenama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenog aktuara sa Prilogom 1 mogu se dostaviti na imejl adresu osiguranje@nbs.rs  do 31.03. 2017. godine do 13 časova

Nacrti podzakonskih akata iz oblasti poslova osiguranja

Datum objavljivanja Naziv Rok za primedbe
19. 01. 2017. Nacrt odluke o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju 26. 01. 2017.
Komentari i sugestije na pripremljeni Nacrt odluke o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju mogu se dostaviti na imejl adresu osiguranje@nbs.rs do 26. 1. 2017. godine.

Nacrt odluke iz oblasti monetarne i finansijske statistike

Datum objavljivanja Naziv Rok za primedbe
27. 12. 2016. Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka 10. 01. 2017.
Komentari i sugestije na pripremljeni Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Metodologije načina izračunavanja kamatnih stopa na kredite i depozite banaka mogu se dostaviti na imejl adresu statistika@nbs.rs  do 10.01. 2017. godine

Nacrt zakona o finansijskom obezbeđenju

Datum objavljivanja Naziv Rok za primedbe
21. 09. 2016. Nacrt zakona o finansijskom obezbeđenju 20. 11. 2016.
Pozivaju se građani, stručna javnost i sve druge zainteresovane strane da u okviru javne rasprave dostave svoje sugestije i primedbe na Nacrt zakona o finansijskom obezbeđenju do 20. novembra 2016. godine, na imejl adresu: kabinet@nbs.rs.

Nacrt zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu

Datum objavljivanja Naziv Rok za primedbe
07. 12. 2015. Nacrt zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu 21. 12. 2015.
Primedbe i sugestije potrebno je dostaviti na imejl adresu: kabinet@nbs.rs do 21. 12. 2015.

Nacrti podzakonskih akata iz oblasti poslova osiguranja

Datum objavljivanja Naziv
08. 07. 2015. Izveštaj o održanoj javnoj raspravi o nacrtima podzakonskih akata Zakona o osiguranju