ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Platni sistem

Platni sistem

Platni sistem, u najširem smislu, predstavlja skup sistema za transfer novčanih sredstava koji olakšavaju cirkulaciju novca. Da bi platni sistem na zadovoljavajući način obavljao svoju ulogu, potrebno je da se novčana sredstva što kraće zadržavaju u kanalima platnog prometa. Pored toga, sistem treba da bude pouzdan, što prvenstveno znači bezbedno izvršavanje transakcija i postojanje kontinuiteta raspoloživosti prema korisnicima. Izvršavanje transakcija po ekonomski prihvatljivim cenama takođe je značajna karakteristika koja doprinosi kvalitetu platnog sistema.

S obzirom na to da platni sistem utiče na brzinu ekonomskih tokova, troškove i likvidnost učesnika, kao i da predstavlja kanal za transmisiju mera monetarne politike, odnosno da njegovo neadekvatno funkcionisanje može da naruši poverenje javnosti u celokupni finansijski sistem – jasna je izrazita zainteresovanost centralne banke da obezbedi njegovo pouzdano i efikasno funkcionisanje.

U skladu sa zakonom, Narodna banka Srbije je ovlašćena da uređuje, kontroliše i unapređuje funkcionisanje platnog prometa u Republici Srbiji.


Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za mart
02.04.2019. U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u martu, za 21 radni dan, realizovano je ukupno 19,5 miliona plaćanja...
 
Rad IPS NBS sistema u martu
02.04.2019. U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365...
 
Lista naknada za usluge povezane s platnim računom na jednom mestu
18.03.2019. Primena odredaba Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama kojima je predviđena veća transparentnost naknada...
 
Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za februar
01.03.2019. U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u februaru, za 19 radnih dana, realizovano je ukupno 18,3 miliona plaćanja....
 
Rad IPS NBS sistema za februar
01.03.2019. U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365...
 
Plaćanje DinaCard karticom na šalterima Uprave za trezor
12.02.2019. DinaCard je jedina kartica u Srbiji kojom se na šalterima Uprave za trezor Ministarstva finansija...
 
Guverneru Jorgovanki Tabaković uručena nagrada „Digital life – digitalizacijom do unapređenja kvaliteta života”
07.02.2019. Guverneru Narodne banke Srbije Jorgovanki Tabaković uručena je danas specijalna nagrada PC Press – TOP 50 pod nazivom „Digital life – digitalizacijom do unapređenja kvaliteta života” za uvođenje sistema za instant plaćanja, kao projekta koji je obeležio 2018. godinu u ovoj oblasti...
Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za januar
05.02.2019. U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u januaru, za 20 radnih dana, realizovano je ukupno 16,7 miliona plaćanja...
 
Rad IPS NBS sistema za januar 2019.
05.02.2019. U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 31 dan u januaru realizovano je 354.969 plaćanja.
 
Efekti ograničavanja međubankarskih naknada na visinu trgovačke naknade
29.01.2019. Narodna banka Srbije prikuplja podatke o ugovorenim trgovačkim naknadama, koje su banke ugovarale...
 
Pogledajte...
Propisi
Zakon o platnim uslugama
Zakon o platnim uslugama - odgovori na pitanja i bliža objašnjenja
Red Book - Serbia
Pregled računa banaka
Pregled banaka koje učestvuju u međunarodnom klirngu plaćanja
Lista učesnika u IPS NBS sistemu
Naknade u vezi s pružanjem usluge instant transfera odobrenja
Vodič za trgovce - Zakon o međubankarskim naknadama
Naknade pružalaca platnih usluga povezane s platnim računima