ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Platni sistem

Kako uporediti naknade za usluge povezane s platnim računima

Pogledajte kako da na internet prezentaciji Narodne banke Srbije pronađete sve potrebne informacije o naknadama pružalaca platnih usluga. Saznajte na koji način da uporedite naknade povezane s platnim računima koje naplaćuju pružaoci platnih usluga, kao i to kako da pretražujete po pružaocima platnih usluga ili platnim uslugama, kao što su platni računi (paketi) ili uplate gotovog novca na tuđi platni račun.