ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Odnosi sa inostranstvom | Ekonomski odnosi

Kurs dinara

U prvom polugodištu 2017. godine dinar je nominalno ojačao u odnosu na sve vodeće svetske valute: američki dolar (10,9%), japanski jen (6,4%), britansku funtu (4,6%), švajcarski franak (4,0%) i evro (2,2%). Međugodišnje posmatrano, dinar je ojačao prema evru za 2,0%.

Jačanje dinara u odnosu na evro i dolar u prvom polugodištu 2017. godine rezultirali su njegovom nominalnom efektivnom aprecijacijom od 3,9% (“korpu” za obračun ovog kursa čine evro i dolar, sa ponderima 80% i 20%, respektivno).

Takva kretanja nominalnog kursa dinara u ovom periodu, uz domaću inflaciju od 2,9% i inflacije u evro zoni i SAD-u od 0,6% i 1,5%, respektivno, uslovila su realnu aprecijaciju dinara prema evru (4,5%) i prema dolaru (12,5%). Ako posmatramo u odnosu na obe navedene valute, u posmatranom periodu, dinar je realno efektivno aprecirao za 6,0%.

U drugom tromesečju 2017. godine, dinar je nominalno ojačao u odnosu na sve vodeće svetske valute: američki dolar (9,9%), japanski jen (9,9%), britansku funtu (5,5%), švajcarski franak (5,1%) i evro (2,6%). Usled takvog kretanja dinara u odnosu na evro i dolar, kao i domaću inflaciju od 0,5% i inflacije u evro zoni i SAD-u od 0,3% i 0,5%, respektivno, dinar je u T2 realno efektivno aprecirao za 4,2% (2,8% prema evru i 10,0% prema dolaru).

 

kretanje_kursa_1.jpg


Kretanje kursa

Saznajte više...
Platni bilans
Devizne rezerve
Spoljni dug

Pogledajte...
Zvanični i tržišni kursevi u periodu 1990-2001.
Egzotične valute