ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Odnosi sa inostranstvom | Ekonomski odnosi

Kurs dinara

Od početka 2016. godine, zaključno sa septembrom, dinar je nominalno ojačao u odnosu na američki dolar (1,2%) i britansku funtu (15,7%), dok je oslabio u odnosu na evro (1,4%), švajcarski franak (1,1%) i japanski jen (14,9%). Međugodišnje posmatrano, dinar je oslabio prema evru za 2,9%.

Slabljenje dinara u odnosu na evro i jačanje u odnosu na dolar u tri tromesečja 2016. godine rezultirali su deprecijacijom nominalnog efektivnog kursa dinara od 0,8% („korpu” za obračun ovog kursa čine evro i dolar, s ponderima 80% i 20%, respektivno).

Takva kretanja nominalnog kursa dinara u devet meseci 2016, uz domaću inflaciju od 1,1% i inflaciju u zoni evra od 0,4% i u SAD od 2,1%, uslovila su realnu deprecijaciju dinara prema evru (0,7%) i realnu aprecijaciju prema dolaru (0,3%). Realni efektivni kurs dinara u posmatranom periodu deprecirao je za 0,5%.

U trećem tromesečju 2016. godine dinar je nominalno ojačao u odnosu na britansku funtu (4,4%) i američki dolar (1,1%), u odnosu na evro je mirovao (0,0%), dok je oslabio u odnosu na švajcarski franak (0,4%) i japanski jen (0,3%). Usled takvog kretanja dinara u odnosu na evro i dolar, kao i domaće inflacije od 0,2% i inflacije u zoni evra od –0,1% i u SAD od 0,2%, realni efektivni kurs dinara je u trećem tromesečju 2016. aprecirao za 0,5% (prema evru za 0,3%, a prema dolaru za 1,1%).
 

kretanje_kursa_1.jpg


Kretanje kursa

Saznajte više...
Platni bilans
Devizne rezerve
Spoljni dug

Pogledajte...
Zvanični i tržišni kursevi u periodu 1990-2000
Egzotične valute