ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Odnosi sa inostranstvom | Ekonomski odnosi

Kurs dinara

U prvom tromesečju 2015. godine dinar je nominalno ojačao u odnosu na evro (0,6%), a oslabio u odnosu na sve ostale vodeće svetske valute – švajcarski franak (12,4%), američki dolar (10,7%), japanski jen (10,3%) i britansku funtu (5,9%).

Jačanje dinara u odnosu na evro i slabljenje u odnosu na dolar u prva tri meseca 2015. godine rezultirali su deprecijacijom nominalnog efektivnog kursa dinara od 1,8% u istom periodu („korpu” za obračun ovog kursa čine evro i dolar, s ponderima 80% i 20%, respektivno).

Takva kretanja nominalnog kursa dinara u ovom periodu, uz domaću inflaciju od 1,3% i inflaciju u zoni evra i SAD od 0,2% i 0,6%, respektivno, uslovila su realnu aprecijaciju dinara prema evru od 1,8% i realnu deprecijaciju prema dolaru od 10,0%. Realni efektivni kurs dinara u posmatranom periodu deprecirao je za 0,7%. 

kretanje_kursa_1.jpg 
Kretanje kursa 
Saznajte više...
Platni bilans
Devizne rezerve
Spoljni dug

Pogledajte...
Zvanični i tržišni kursevi u periodu 1990-2000
Egzotične valute