ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Odnosi sa inostranstvom | Ekonomski odnosi

Kurs dinara

U prvom tromesečju 2016. godine, dinar je nominalno oslabio u odnosu na evro (1,1%) i japanski jen (4,4%), dok je ojačao u odnosu na švajcarski franak (0,1%), američki dolar (2,4%) i britansku funtu (5,9%).

Jačanje dinara u odnosu na dolar i slabljenje u odnosu na evro u prva tri meseca 2016. godine rezultirali su nominalnom efektivnom deprecijacijom dinara od 0,4% (“korpu” za obračun ovog kursa čine evro i dolar, sa ponderima 80% i 20%, respektivno).

Takva kretanja nominalnog kursa dinara u ovom periodu, uz domaću inflaciju od 0,4%, i rast cena u evro zoni i SAD-u od -0,1% i 0,7%, respektivno, uslovila su realnu deprecijaciju dinara prema evru od 0,6% i realnu aprecijaciju prema dolaru od 2,1%. Realni efektivni kurs dinara u posmatranom periodu deprecirao je za 0,1%.

 

kretanje_kursa_1.jpg


Kretanje kursa

Saznajte više...
Platni bilans
Devizne rezerve
Spoljni dug

Pogledajte...
Zvanični i tržišni kursevi u periodu 1990-2000
Egzotične valute