ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Odnosi sa inostranstvom | Ekonomski odnosi

Kurs dinara

Od početka 2013. godine dinar je nominalno aprecirao u odnosu na većinu vodećih svetskih valuta – japanski jen (15,5%), američki dolar (1,5%), britansku funtu (1,4%), švajcarski franak (0,5%), dok je oslabio jedino u odnosu na evro (0,8%). Međugodišnje posmatrano, dinar je ojačao prema evru za 4,8% – krajem septembra 2012. kurs je iznosio 115,0320 EUR/RSD, a krajem septembra 2013. godine 114,6044 EUR/RSD.

Slabljenje dinara u odnosu na evro i jačanje u odnosu na dolar u prva tri tromesečja 2013. rezultiralo je deprecijacijom nominalnog efektivnog kursa dinara od 0,3% („korpu” za obračun ovog kursa čine evro i dolar s ponderima 80% i 20%, respektivno).

Takva kretanja nominalnog kursa dinara u prvih devet meseci 2013. godine, uz domaću inflaciju od 2,4% i inflaciju u zoni evra i SAD od 0,7% i 2,0%, respektivno, uslovila su realnu aprecijaciju dinara prema evru od 0,9%, a prema dolaru od 2,0%. Realni efektivni kurs dinara je u posmatranom periodu ojačao za 1,1%.

U trećem tromesečju 2013. dinar je nominalno oslabio u odnosu na britansku funtu (2,8%), švajcarski franak (1,3%) i evro (0,4%), dok je ojačao u odnosu na dolar (3,0%) i japanski jen (2,0%). Zbog takvog kretanja dinara u odnosu na evro i dolar, kao i domaće inflacije od –0,5% i inflacije u zoni evra i SAD od 0,1% i 0,3% na nivou tromesečja, respektivno, realni efektivni kurs dinara je u trećem tromesečju deprecirao za 0,3% (deprecirao za 1,0% prema evru i aprecirao za 2,2% prema dolaru).  

Kretanje kursa 
 
Kretanje kursa 
Saznajte više...
Platni bilans
Devizne rezerve
Spoljni dug

Pogledajte...
Zvanični i tržišni kursevi u periodu 1990-2000
Egzotične valute