ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Odnosi sa inostranstvom | Ekonomski odnosi

Kurs dinara

U prvom polugodištu 2015. godine dinar je nominalno ojačao u odnosu na evro (0,3%), a oslabio u odnosu na sve ostale vodeće svetske valute - švajcarski franak (13,1%), britansku funtu (8,6%), američki dolar (7,7%) i japanski jen (5,7%). Međugodišnje posmatrano, dinar je oslabio prema evru za 4,0%.

Jačanje dinara u odnosu na evro i slabljenje u odnosu na dolar u prvom polugodištu 2015. godine rezultirali su deprecijacijom nominalnog efektivnog kursa dinara od 1,4% u istom periodu (“korpu” za obračun ovog kursa čine evro i dolar, sa ponderima 80% i 20%, respektivno).

Takva kretanja nominalnog kursa dinara u ovom periodu, uz domaću inflaciju od 2,1%, i inflaciju u evro zoni i SAD-u od 0,7% i 1,6%, respektivno, uslovila su realnu aprecijaciju dinara prema evru od 1,7% i realnu deprecijaciju prema dolaru od 7,2%. Realni efektivni kurs dinara u posmatranom periodu deprecirao je za 0,1%.

U drugom tromesečju 2015. godine, dinar je nominalno ojačao u odnosu na japanski jen (5,2%) i američki dolar (3,4%), dok je oslabio u odnosu na britansku funtu (2,8%), švajcarski franak (0,8%) i evro (0,3%). Usled takvog kretanja dinara u odnosu na evro i dolar, kao i domaće inflacije od 0,8% i inflacije u evro zoni i SAD-u od 0,4% i 1,1% na nivou tromesečja, respektivno, realni efektivni kurs dinara je u T2 aprecirao za 0,6% (realno nepromenjen prema evru i aprecirao za 3,1% prema dolaru).

 

kretanje_kursa_1.jpg 
Kretanje kursa 
Saznajte više...
Platni bilans
Devizne rezerve
Spoljni dug

Pogledajte...
Zvanični i tržišni kursevi u periodu 1990-2000
Egzotične valute