ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Odnosi sa inostranstvom | Ekonomski odnosi

Kurs dinara

Od početka 2014. godine dinar je nominalno deprecirao u odnosu na sve vodeće svetske valute – američki dolar (11,2%), britansku funtu (10,0%), japanski jen (7,6%), švajcarski franak (5,0%) i evro (3,5%). Međugodišnje posmatrano, dinar je oslabio prema evru za 3,6% – krajem septembra 2013. kurs je iznosio 114,6044 EUR/RSD, a krajem septembra 2014. godine 118,8509 EUR/RSD.

Slabljenje dinara u odnosu na evro i dolar u prva tri tromesečja 2014. godine rezultiralo je deprecijacijom nominalnog efektivnog kursa dinara od 5,1% („korpu” za obračun ovog kursa čine evro i dolar s ponderima 80% i 20%, respektivno).

Takva kretanja, uz domaću inflaciju od 2,4% i inflaciju u zoni evra i SAD od 0,2% i 2,1%, respektivno, uslovila su realnu deprecijaciju dinara prema evru od 1,4%, a prema dolaru od 11,0%. Realni efektivni kurs dinara je u posmatranom periodu oslabio za 3,4%.

U trećem tromesečju 2014. godine dinar je nominalno oslabio u odnosu na sve vodeće valute – američki dolar (9,4%), britansku funtu (5,1%), švajcarski franak (3,3%), evro (2,6%) i japanski jen (2,2%). Zbog takvog kretanja dinara u odnosu na evro i dolar, kao i domaće inflacije od 0,4% i inflacije i u zoni evra i u SAD od –0,1% na nivou tromesečja, realni efektivni kurs dinara je u T3 deprecirao za 3,5% (2,1% prema evru i 8,9% prema dolaru).
 

kretanje_kursa_1.jpg 
Kretanje kursa 
Saznajte više...
Platni bilans
Devizne rezerve
Spoljni dug

Pogledajte...
Zvanični i tržišni kursevi u periodu 1990-2000
Egzotične valute