ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Odnosi sa inostranstvom | Ekonomski odnosi

Kurs dinara

U 2015. godini evro je oslabio u odnosu na vodeće svetske valute, što se odrazilo i na slabljenje dinara prema američkom dolaru (10,6%), švajcarskom franku (10,6%), japanskom jenu (10,1%) i britanskoj funti (6,1%). Prema evru dinar je neznatno deprecirao za 0,5%.

Posledica navedenih kretanja je deprecijacija nominalnog efektivnog kursa dinara u 2015. od 2,6% („korpu” za obračun ovog kursa čine evro i dolar, s ponderima 80% i 20%, respektivno).

Uz rast potrošačkih cena u Srbiji od 1,5% i inflaciju u zoni evra i SAD od 0,2% i 0,7%, respektivno, u 2015. godini dinar je realno aprecirao prema evru za 0,7% i deprecirao prema dolaru za 9,9%. Realni efektivni kurs dinara u posmatranom periodu, prema datoj „korpi“, deprecirao je za 1,5%.

U četvrtom tromesečju 2015. godine, usled slabljenja evra i dinar je nominalno oslabio u odnosu na vodeće svetske valute – američki dolar (4,3%), japanski jen (3,9%), švajcarski franak (2,7%) i britansku funtu (2,1%). U odnosu na evro dinar je deprecirao za 1,5%. Usled toga, uz domaću stopu inflacije od –0,4% i rast cena u zoni evra i SAD od 0,0% i –0,6%, dinar je u četvrtom tromesečju realno deprecirao za 2,4% (prema evru za 1,9% i prema dolaru za 4,1%).

 

kretanje_kursa_1.jpg


Kretanje kursa

Saznajte više...
Platni bilans
Devizne rezerve
Spoljni dug

Pogledajte...
Zvanični i tržišni kursevi u periodu 1990-2000
Egzotične valute