ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Odnosi sa inostranstvom | Ekonomski odnosi

Kurs dinara

U 2016. godini dinar je nominalno oslabio u odnosu na evro (1,5%), švajcarski franak (2,0%), američki dolar (5,0%) i japanski jen (8,0%), dok je ojačao u odnosu na britansku funtu (14,7%). Takva kretanja su presudno opredeljena promenama vrednosti američkog dolara u odnosu na druge valute.

Posledica navedenih kretanja je nominalna efektivna deprecijacija dinara u 2016. od 2,2% (prema „korpi” koju čine evro i dolar, s ponderima 80% i 20%, respektivno).

Takva kretanja nominalnog kursa dinara u 2016, uz domaću inflaciju od 1,6% i inflaciju u zoni evra od 1,1% i SAD od 2,1%, uslovila su realnu deprecijaciju dinara prema evru (1,1%) i prema dolaru (5,5%). Realna efektivna deprecijacija dinara u posmatranom periodu bila je 2,0%.

U četvrtom tromesečju 2016. godine dinar je nominalno oslabio u odnosu na američki dolar (6,2%), švajcarski franak (1,0%), britansku funtu (0,9%) i evro (0,1%), dok je ojačao u odnosu na japanski jen (8,1%). Usled toga, uz domaću stopu inflacije od 0,4% i rast cena u zoni evra od 0,7% i SAD od 0,0%, realna efektivna deprecijacija dinara u četvrtom tromesečju je iznosila 1,5% (prema evru za 0,4%, a prema dolaru za 5,8%).

 

kretanje_kursa_1.jpg


Kretanje kursa

Saznajte više...
Platni bilans
Devizne rezerve
Spoljni dug

Pogledajte...
Zvanični i tržišni kursevi u periodu 1990-2000
Egzotične valute