ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Odnosi sa inostranstvom | Ekonomski odnosi

Kurs dinara

U 2014. godini dinar je nominalno deprecirao u odnosu na sve vodeće svetske valute – američki dolar (16,4%), britansku funtu (11,5%), švajcarski franak (7,0%), evro (5,2%) i japanski jen (4,8%).

Slabljenje dinara u odnosu na evro i dolar u 2014. godine manifestovalo se i u deprecijaciji nominalnog efektivnog kursa dinara od 7,6% u istom periodu („korpu” za obračun ovog kursa čine evro i dolar, s ponderima 80% i 20%, respektivno).

Takva kretanja nominalnog kursa dinara u 2014. godini, uz domaću inflaciju od 1,7%, deflaciju u zoni evra od 0,2% i inflaciju u SAD od 0,8%, uslovila su realnu deprecijaciju dinara prema evru od 3,5%, a prema dolaru od 15,6%. Realni efektivni kurs dinara u posmatranom periodu oslabio je za 6,0%.

U četvrtom tromesečju 2014. godine dinar je nominalno oslabio u odnosu na sve vodeće valute osim jena, i to u odnosu na dolar 5,9%, švajcarski franak 2,1%, britansku funtu 1,7% i evro 1,7%, a ojačao u odnosu na japanski jen (3,0%). Zbog takvog kretanja dinara u odnosu na evro i dolar, kao i zbog domaće deflacije od 0,6% i deflacije u zoni evra i SAD od 0,3% i 1,4% na nivou tromesečja, respektivno, realni efektivni kurs dinara je u četvrtom tromesečju deprecirao za 2,7% (2,1% prema evru i 5,2% prema dolaru).
 

kretanje_kursa_1.jpg 
Kretanje kursa 
Saznajte više...
Platni bilans
Devizne rezerve
Spoljni dug

Pogledajte...
Zvanični i tržišni kursevi u periodu 1990-2000
Egzotične valute