Narodna banka Srbije
 

Menjački poslovi

Menjački poslovi su poslovi kupovine od fizičkih lica i prodaje tim licima efektivnog stranog novca i čekova koji glase na stranu valutu, u skladu s propisima

Obavljanje menjačkih poslova regulisano je, pored ostalog, odredbama člana 39. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS“ br. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018)  i Odlukom o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova („Službeni glasnik RS“, br. 84/2018 i 86/2018).

Menjačke poslove mogu da obavljaju: banke, rezident privredni subjekt koji menjačke poslove obavlja na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje njegova delatnost (javni poštanski operator) i rezidenti – pravna lica i preduzetnici koji imaju ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova.

Ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova izdaje Narodna banka Srbije.