ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Nadzor osiguranja

Nadzor u oblasti osiguranja

Uloga Narodne banke Srbije u nadzoru društava za osiguranja jeste očuvanje i jačanje finansijske stabilnosti tržišta osiguranja, kao dela modernog, efikasnog i stabilnog finansijskog sektora, a s ciljem zaštite prava i interesa osiguranika i drugih korisnika osiguranja.

Navedeno Narodna banka Srbije sprovodi kroz: izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje delatnosti osiguranja, vršenje kontrole, odnosno nadzora nad obavljanjem te delatnosti i druge povezane aktivnosti.

Vršenje nadzora podrazumeva ocenu: zakonitosti obavljanja delatnosti osiguranja, sistema upravljanja u društvu, tržišnog ponašanja, investicione aktivnosti, računovodstva i izveštavanja, delovanja organa uprave, kao i poštovanja pravila struke osiguranja i aktuarske struke, dobrih poslovnih običaja i poslovne etike.

Naš zadatak je da obezbedimo da društva za osiguranje u svakom trenutku budu finansijski sposobna i spremna da izvršavaju svoje obaveze prema osiguranicima, korisnicima osiguranja i trećim oštećenim licima, a da lica koja obavljaju poslove prodaje osiguranja budu adekvatno pripremljena da udovolje potrebama građana i privrednih subjekata za osiguranjem.


Konačna lista kandidata koji su položili stručni ispit za sticanje zvanja ovlašćenog zastupnika u osiguranju u vanrednom februarskom ispitnom roku 2019. godine
15.03.2019. Konačna lista kandidata koji su položili stručni ispit za sticanje zvanja ovlašćenog zastupnika u osiguranju u vanrednom februarskom ispitnom roku 2019. godine
Raspored polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog zastupnika u osiguranju za vanredni februarski ispitni rok 2019. godine
19.02.2019. Raspored polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog zastupnika u osiguranju za vanredni februarski ispitni rok 2019. godine, koji će se održati od 25. do 28. februara 2019. godine u prostorijama Narodne banke Srbije, ulica Nemanjina 17...
Obaveštenje o polaganju stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog zastupnika u osiguranju u vanrednom februarskom ispitnom roku 2019. godine
15.01.2019. Polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog zastupnika u osiguranju u vanrednom februarskom ispitnom roku...
 
Konačna lista kandidata koji su položili stručni ispit za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju u decembarskom ispitnom roku 2018. godine
27.12.2018. Konačna lista kandidata koji su položili stručni ispit za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju u decembarskom ispitnom roku 2018. godine
Sektor osiguranja u Srbiji – izveštaj za treće tromesečje 2018. godine
13.12.2018. Sektor osiguranja u Srbiji – izveštaj za treće tromesečje 2018. godine
Pogledajte...
Propisi
Sporazumi o saradnji
Obavezna osiguranja u Srbiji
Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
Naknade za usluge nadzora