ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Nadzor osiguranja

Nadzor u oblasti osiguranja

Uloga Narodne banke Srbije u nadzoru društava za osiguranja jeste očuvanje i jačanje finansijske stabilnosti tržišta osiguranja, kao dela modernog, efikasnog i stabilnog finansijskog sektora, a s ciljem zaštite prava i interesa osiguranika i drugih korisnika osiguranja.

Navedeno Narodna banka Srbije sprovodi kroz: izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje delatnosti osiguranja, vršenje kontrole, odnosno nadzora nad obavljanjem te delatnosti i druge povezane aktivnosti.

Vršenje nadzora podrazumeva ocenu: zakonitosti obavljanja delatnosti osiguranja, sistema upravljanja u društvu, tržišnog ponašanja, investicione aktivnosti, računovodstva i izveštavanja, delovanja organa uprave, kao i poštovanja pravila struke osiguranja i aktuarske struke, dobrih poslovnih običaja i poslovne etike.

Naš zadatak je da obezbedimo da društva za osiguranje u svakom trenutku budu finansijski sposobna i spremna da izvršavaju svoje obaveze prema osiguranicima, korisnicima osiguranja i trećim oštećenim licima, a da lica koja obavljaju poslove prodaje osiguranja budu adekvatno pripremljena da udovolje potrebama građana i privrednih subjekata za osiguranjem.


Rezultati polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara za lica koja ispunjavaju propisane uslove za junski ispitni rok
2017-06-13 15:28:15.0 Rezultati polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara za lica koja ispunjavaju propisane uslove za junski ispitni rok
Sektor osiguranja u Srbiji – izveštaj za prvo tromesečje 2017. godine
2017-06-12 14:45:55.0 Sektor osiguranja u Srbiji – izveštaj za prvo tromesečje 2017. godine
Rezultati polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju u majskom ispitnom roku 2017. godine
2017-06-05 15:13:16.0 Rezultati polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju u majskom ispitnom roku 2017. godine.
Raspored polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara za lica koja ispunjavaju propisane uslove za junski ispitni rok
2017-06-01 13:34:35.0 Raspored polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara za lica koja ispunjavaju propisane uslove za junski ispitni rok će se održati 12. juna 2017. godine u prostorijama Narodne banke Srbije, ulica Nemanjina 17 (ulaz iz ulice Svetozara Markovića) sa početkom u 10 časova.
Raspored polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju u majskom ispitnom roku 2017. godine
2017-05-22 15:45:09.0 Polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju će se održati u periodu od 29. do 31. maja 2017. godine u prostorijama Narodne banke Srbije, ulica Nemanjina 17 (ulaz iz ulice Svetozara Markovića)...
Pogledajte...
Propisi
Sporazumi o saradnji
Obavezna osiguranja u Srbiji
Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
Naknade za usluge nadzora