ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Nadzor osiguranja

Nadzor u oblasti osiguranja

Uloga Narodne banke Srbije u nadzoru društava za osiguranja jeste očuvanje i jačanje finansijske stabilnosti tržišta osiguranja, kao dela modernog, efikasnog i stabilnog finansijskog sektora, a s ciljem zaštite prava i interesa osiguranika i drugih korisnika osiguranja.

Navedeno Narodna banka Srbije sprovodi kroz: izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje delatnosti osiguranja, vršenje kontrole, odnosno nadzora nad obavljanjem te delatnosti i druge povezane aktivnosti.

Vršenje nadzora podrazumeva ocenu: zakonitosti obavljanja delatnosti osiguranja, sistema upravljanja u društvu, tržišnog ponašanja, investicione aktivnosti, računovodstva i izveštavanja, delovanja organa uprave, kao i poštovanja pravila struke osiguranja i aktuarske struke, dobrih poslovnih običaja i poslovne etike.

Naš zadatak je da obezbedimo da društva za osiguranje u svakom trenutku budu finansijski sposobna i spremna da izvršavaju svoje obaveze prema osiguranicima, korisnicima osiguranja i trećim oštećenim licima, a da lica koja obavljaju poslove prodaje osiguranja budu adekvatno pripremljena da udovolje potrebama građana i privrednih subjekata za osiguranjem.


Sektor osiguranja u Srbiji – izveštaj za treće tromesečje 2018. godine
2018-12-10 16:09:00.0 Sektor osiguranja u Srbiji – izveštaj za treće tromesečje 2018. godine
Raspored polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju za decembarski ispitni rok
2018-11-30 13:02:58.0 Raspored polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju za decembarski ispitni rok, koji će se održati 10., 11., 13. i 14. decembra 2018. godine u prostorijama Narodne banke Srbije, ulica Nemanjina 17 (ulaz iz ulice Svetozara Markovića).
Eventualno donošenje novog premijskog sistema i nove tarife premije osiguranja od autoodgovornosti u nadležnosti Udruženja osiguravača Srbije
2018-11-13 16:55:54.0 Povodom napisa u medijima o troškovima premije osiguranja od autoodgovornosti i tehničkih pregleda, Narodna banka Srbije ističe da, prema raspoloživim podacima o učešću šteta u premiji...
 
Obaveštenje o polaganju stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju
2018-11-01 10:58:08.0 Polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju...
 
Održavanje stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara u novembarskom roku 2018. godine
2018-10-03 14:45:21.0 Stručni ispit za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara u novembarskom roku 2018. godine biće održan...
Pogledajte...
Propisi
Sporazumi o saradnji
Obavezna osiguranja u Srbiji
Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
Naknade za usluge nadzora