ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Prinudna naplata

Potvrde i ostali podaci na zahtev stranaka

Na pisani zahtev poverilaca i dužnika, nadležna organizaciona jedinica, uz naknadu, izdaje sledeće potvrde:

  • potvrdu o redosledu naplate određenog naloga blokade,  
  • potvrdu da dužnik nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati,  
  • potvrdu o broju dana nelikvidnosti,  
  • potvrdu o ukupno neizvršenim osnovama i nalozima u prinudnoj naplati,
  • potvrdu o evidentiranim neizvršenim osnovama i nalozima – spisak svih neizvršenih rešenja i naloga,  
  • potvrdu o izvršenoj prinudnoj naplati osnova i naloga,

i daje druge podatke.

Zahtev za izdavanje potvrde podnosi se na obrascu PN ZAHTEV 1 i dostavlja na faks broj 034 307-848 ili i-mejl: zahtevzapotvrde@nbs.rs .

Pored navedenog, na zahtev stranke, radi se obračun kamate po traženoj stopi i kamatnom periodu za određeni iznos glavnice na obrascu PN ZAHTEV 2.

Zahtev za povlačenje naloga iz trećeg reda prioriteta (hartija od vrednosti, menica i ovlašćenja), potpisan i overen pečatom i potpisom s kartona deponovanih potpisa, na obrascu PN ZAHTEV 3, podnosi poverilac i predaje banci kod koje ima otvoren tekući račun. Skenirani zahtev, zajedno sa skeniranim nalogom o uplati naknade za povlačenje naloga, banka dostavlja Narodnoj banci Srbije na i-mejl: povlacenje3.red@nbs.rs .

Zahtev za povlačenje menice sa avalom pravnog lica i dostavljanje podataka o iznosu koji je izvršen na teret dužnika podnosi banka dužnika na obrascu PN ZAHTEV 3A, a skenirani zahtev (bez plaćanja naknade) dostavlja Narodnoj banci Srbije na i-mejl: povlacenje3.red@nbs.rs .

Naknada za povlačenje naloga iz prinudne naplate naplaćuje se po Tarifi Narodne banke Srbije, i to po tarifnom broju 12, tarifni stav 4, a za izdavanje potvrda i davanje drugih podataka po tarifnim stavovima 5, 6, 7 i 8.

Pored toga, preko sistema veb-servisa Narodne banke Srbije, stranke mogu da pristupe registru dužnika u prinudnoj naplati i da za samo dva dinara po matičnom broju o svojim kupcima, dobavljačima i poslovnim partnerima dobiju informacije o tome da li su blokirani, o iznosu blokade i broju dana nelikvidnosti. Podaci uvek sadrže stanje od prethodnog radnog dana, a mogu da se traže za najmanje 100 matičnih brojeva.

Za korišćenje ove usluge potrebno je kliknuti na Obrazac zahteva za preuzimanje podataka preko sistema veb-servisa Narodne banke Srbije. Nakon toga se dobijaju detaljna uputstva za korišćenje veb-servisa i dobijanje podataka.