ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Istraživanja

Kategorizacija časopisa

A kategorija

U A kategoriju svrstavaju se radovi objavljeni u sledećim časopisima:

B kategorija

U B kategoriju svrstavaju se radovi objavljeni u sledećim časopisima:

Pod uslovom da se odnose na makroekonomiju, finansije, monetarnu ekonomiju, superviziju finansijskih institucija i finansijsku stabilnost - u B kategoriju svrstavaju se i radovi objavljeni u sledećim časopisima:

V kategorija

U V kategoriju svrstavaju se radovi objavljeni u sledećim časopisima:

Pod uslovom da se odnose na makroekonomiju, finansije, monetarnu ekonomiju, superviziju finansijskih intitucija i finansijsku stabilnost - u V kategoriju svrstavaju se i radovi objavljeni u sledećim časopisima: