ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

2017-01-04 14:02:52.0

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za decembar

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u decembru, za 22 radna dana, realizovano je ukupno 19,6 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 5,4 miliona, ili 27,6%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 14,2 miliona, ili 72,4%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 892.440, od čega je 646.303 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 246.137 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 4.250,9 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 39,7 milijardi dinara, ili 0,9% ukupne vrednosti.
Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 193,2 milijarde dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,8 milijardi dinara.

Tokom 12.330 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 22  učesnika, realizovano je ukupno 5.475 plaćanja, u vrednosti od 39.151.229,49 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera