ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

2017-01-19 17:28:15.0

U Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja dostupni podaci iz Prinudne naplate Narodne banke Srbije

U Centralnu evidenciju privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre uneti su podaci za 58.993 domaća i strana pravna i fizička lica, koji su preuzeti iz Prinudne naplate Narodne banke Srbije.

Upisana je 51 aktivna mera krivične evidencije, kao i mere ograničenja, njih ukupno 276.310, koje se odnose na zabrane ili ograničenja obavljanja delatnosti ili poslova, zabrane raspolaganja novčanim sredstvima, zabrane vršenja dužnosti ili poziva odgovornom licu u pravnom licu ili preduzetniku. Mere se odnose i na zabrane ili ograničenja raspolaganja udelima i druga ograničenja doneta u skladu s propisima kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava, mere izrečene na osnovu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, mere izrečene u postupku iz nadležnosti organa inspekcijskog nadzora i druge mere koje su, u skladu sa zakonom, izrekla druga pravna lica.

Ova vrsta podataka će se i ubuduće redovno preuzimati putem veb-servisa uspostavljenog između Agencije za privredne registre i Narodne banke Srbije i unositi u bazu Centralne evidencije privremenih ograničenja. Uz pomoć jedinstvenog informacionog sistema, po službenoj dužnosti, prikupljaće se podaci o merama poreskih i inspekcijskih organa, sudskim presudama i rešenjima ministarstava i drugih organa o oduzimanju ovlašćenja, licenci, dozvola, odobrenja, koncesija i subvencija fizičkim i pravnim licima. Cilj je formiranje objedinjene ažurne i javne elektronske evidencije na osnovu koje će treća lica moći da steknu potpuniju sliku o poslovnoj pouzdanosti privrednih društava i lica koja upravljaju u tim društvima, kao i fizičkih lica koja obavljaju privrednu delatnost ili raspolažu novčanim sredstvima kompanija i preduzetničkih radnji.

U Centralnoj evidenciji vode se podaci o ograničenjima, o licima na koja se odnose ova privremena ograničenja, o periodu važenja konkretne mere, kao i druge pojedinosti iz konkretnog akta nadležnog organa.

Javni podaci iz Centralne evidencije dostupni su preko pretraživača kakav postoji i u drugim registrima koje vodi Agencija, a kriterijumi za pretragu su matični broj ili naziv (ili deo naziva) pravnog lica i preduzetnika.

Pomenute mere ograničenja upisuju se u Centralnu evidenciju privremenih ograničenja na osnovu Zakona o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre, koji je krajem 2015. godine usvojila Narodna skupština.

Uspostavljanje Centralne evidencije, koja se od 1. juna prošle godine vodi u Agenciji za privredne registre, omogućeno je na osnovu Sporazuma koji je Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške potpisalo s Vladom Republike Srbije 2013. godine, a cilj projekta je podrška reformi državne uprave, jačanje vladavine prava i konkurentnosti.

Kabinet guvernera