ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

2017-01-20 14:58:31.0

Rezultati decembarske ankete o inflacionim očekivanjima

Rezultati decembarske ankete pokazuju da finansijski sektor i privreda očekuju da će inflacija ostati niska, stabilna i u granicama cilja kako u narednoj godini dana, tako i u srednjem roku.

Finansijski sektor očekuje da će inflacija u decembru 2017. iznositi 2,15%, dok privreda očekuje inflaciju na nivou od 2,0%.

Srednjoročna inflaciona očekivanja (za decembar 2018) takođe su stabilna i u granicama cilja i iznose 2,65% kod finansijskog sektora i 2,0% kod privrede.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od juna 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije, a odgovarajuće vremenske serije u odeljku Statistika.

Kabinet guvernera