ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

2017-02-01 13:48:07.0

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama u januaru

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u januaru, za 20 radnih dana, realizovana su ukupno 14,4 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,9 miliona, ili 26,9%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 10,5 miliona, ili 73,1%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 717.507, od čega je 524.854 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 192.653 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 3.712,8 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 30,0 milijardi dinara, ili 0,8% ukupne vrednosti. Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 185,6 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,5 milijardi dinara.

Tokom 11.160 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 22  učesnika, realizovana su ukupno 3.334 plaćanja, u vrednosti od 26.870.859,54 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera